De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogbouw in hout de toekomst?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogbouw in hout de toekomst?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State, de hoogste rechter, geoordeeld dat de stikstofaanpak niet meer voldoet aan de Europese natuurwetgeving. Dit heeft onder andere als gevolg dat bij het ontwikkelen van toekomstige bouwprojecten een ecologische beoordeling noodzakelijk is om aan te tonen dat er geen sprake is van bijdrage aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
Bij traditioneel bouwen is de stikstofdepositie relatief hoog door het gebruik van zware bouwmaterialen. Bedrijven lopen hierdoor een groter risico dat het plan niet goedgekeurd wordt door een te hoge stikstofdepositie. Uit voorgaand onderzoek komt naar voren dat het bouwen met hout een oplossing zou kunnen bieden.
Het doel van dit onderzoek is vaststellen welk houtbouwsysteem het meest efficiënt is in de vermindering van stikstofdepositie ten opzichte van traditionele bouwsystemen, om zo het afbreukrisico van toekomstige hoogbouwprojecten te beperken.
Het houtbouwsysteem wordt in dit onderzoek getoetst op stikstofuitstoot ten opzichte van een gemiddeld traditioneel bouwsysteem in de casus ‘Entreegebouw’. Deze casus is aangeleverd door architecten bureau Common Affairs, in opdracht van Ingenious.
Welk houtbouwsysteem is het meest efficiënt in het verminderen van de stikstofdepositie ten opzichte van traditionele bouwsystemen?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatief- en kwantitatief onderzoek. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan, zijn interviews afgenomen met verschillende houtbouwexperts en zijn stikstofberekeningen uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau.
De totale stikstofdepositie bij het toepassen van het CLT-houtbouwsysteem ligt lager dan bij traditionele bouwmethoden. Daarom kan bij toekomstige bouwprojecten het afbreukrisico als gevolg van stikstofdepositie worden verminderd door gebruik te maken van het CLT-houtbouwsysteem.
Op basis van dit onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van de casus ‘Entreegebouw’, wordt Ingenious aanbevolen om bij de uitvoering van toekomstige bouwprojecten vooraf grondig onderzoek te doen naar de bouweisen van de betrokken gemeente, alternatieve mogelijkheden voor het ontwerp en de bouwlocatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
AfdelingGebouwde Omgeving
AfstudeerorganisatieIngenious
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk