De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp Langewegbrug Zevenbergen

Rechten:

Ontwerp Langewegbrug Zevenbergen

Rechten:

Samenvatting

In Zevenbergen ligt momenteel een tijdelijke duikerconstructie onder de N285. Deze tijdelijke duikerconstructie wordt in de toekomst vervangen door een openwatergang. Over deze watergang dient een brug (genaamd de Langewegbrug) te komen om wegverkeer mogelijk te maken over deze watergang. Het ontwerp van deze brug is nog niet gemaakt, en dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Welk type brugdek kan het best worden toegepast voor de Langewegbrug te Zevenbergen op basis van kosten, duurzaamheid, omgevingshinder, stedelijke inpassing, beheer en onderhoud en levensduur, en hoe ziet het constructief ontwerp van de fundering van deze brug eruit?
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn deelvragen opgesteld en uitgewerkt. Zo is de huidige situatie van de projectlocatie uiteengezet. Daarnaast zijn de randvoorwaarden opgesteld. Er is een stakeholderanalyse opgenomen in het onderzoek. En er is een programma van eisen opgesteld voor het onderzoek. Deze zaken hebben als input gediend voor de rest van het onderzoek.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er drie type brugdekken kunnen worden toegepast voor de Langewegbrug. De drie type brugdekken die kunnen worden toegepast zijn: een voorgespannen beton brugdek, een stalen brugdek en een composiet brugdek. Deze drie type brugdekken zijn in het onderzoek onderzocht op alle criteria opgesomd in de onderzoeksvraag. Uiteindelijk is op basis van een MCA (Multi-criteria analyse) en gevoeligheidsanalyse naar voren gekomen, dat het voorgespannen betonnen brugdek het best kan worden toegepast. Dit komt voornamelijk omdat de kosten van dit brugdek relatief laag zijn en doordat deze oplossing relatief duurzaam is. Verder sluit deze ontwerpoplossing qua stedelijke inpassing erg goed aan, en is het beheer en onderhoud aan dit brugdek beperkt. Het voorgespannen beton brugdek bestaat uit voorgespannen prefab Rogir-S liggers in combinatie met een betonnen druklaag. Op basis van het voorkeurstype brugdek is het constructief ontwerp van de fundering gemaakt. Het constructief ontwerp van de fundering van de Langewegbrug bestaat uit twee betonnen landhoofd balken onder weerszijde van het brugdek. Onder deze landhoofden bevindt zich een paalfundering.
Per landhoofd zijn 9 geheide prefabbeton palen 320x320. Deze palen staan h.o.h. 1,60m en hebben een paalpunt niveau van NAP-18,00m.
Uiteindelijk kan de onderzoeksvraag worden beantwoord met het volgende antwoord. Op basis van kosten, duurzaamheid, omgevingshinder, stedelijke inpassing, beheer en onderhoud en levensduur kan het best een Rogir-S brugdek worden toegepast voor de Langewegbrug te Zevenbergen. Het constructief ontwerp van de fundering bestaat uit twee betonnen landhoofd balken, met daaronder een paalfundering bestaande uit totaal 18 geheide prefab betonnen palen 320x320, paalpuntniveau NAP18,00m.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerSweco Nederland B.V., Middelburg
Datum2021-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk