De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kunstwerk over de Sluiskiltunnel

Afstudeeronderzoek naar het constructief mogelijk maken van de kruising tussen het spoor en de Sluiskiltunnel

Kunstwerk over de Sluiskiltunnel

Afstudeeronderzoek naar het constructief mogelijk maken van de kruising tussen het spoor en de Sluiskiltunnel

Samenvatting

North Sea Port heeft samen met een groot aantal stakeholders in de regio het project Rail Ghent-Terneuzen in gang gezet. Een onderdeel binnen het project is de Zuidoostboog nabij de Sluiskilbrug. De nieuw aan te leggen spoorboog kruist het tracé van de Sluiskiltunnel, uit vooronderzoek blijkt dat de tunnelconstructie niet in staat is de belasting van een extra spoor en baanlichaam af te dragen, daarom wil men een kunstwerk over de Sluiskiltunnel realiseren. In dit afstudeeronderzoek is gekeken naar de uitwerking van de meest geschikte variant voor de bovenbouw van dit spoorkunstwerk. Dit is gedaan in opdracht van North Sea Port en bij advies- en ingenieursbureau Sweco.
Het doel van het onderzoek is het selecteren van het meest geschikte ontwerp voor het kunstwerk over de Sluiskiltunnel.

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende hoofdvraag:
‘Wat is het meest geschikte ontwerp voor de bovenbouw van het kunstwerk over de Sluiskiltunnel in het infra-element de Zuidoostboog wat het kruisen van het spoortracé en de Sluiskiltunnel constructief mogelijk maakt?’

Er is een voorstudie gedaan waarin de randvoorwaarden, beperkingen en het programma van eisen zijn vastgesteld. Tot slot zijn er twee potentiële varianten geselecteerd voor verdere uitwerking. Dit is gedaan op basis van literatuuronderzoek en in overleg met experts. De geselecteerde varianten voor het kunstwerk zijn een trogbrug en staal-betonbrug.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de twee varianten verder uitgewerkt. Allereerst is er een globaal ontwerp samengesteld aan de hand van de eisen en voorschriften. Dit ontwerp is op globaal niveau constructief uitgewerkt en getoetst volgens de Eurocode.

Vervolgens is in een variantenstudie aan de hand van een multicriteria-analyse de meest geschikte variant geselecteerd. Dit is gedaan op basis van bouwkosten, duurzaamheid en de uitvoerbaarheid. Uit de variantenstudie blijkt dat de kosten voor de staalbetonbrug het hoogst zijn. Daarentegen is de milieu-impact van de trogbrug hoger dan bij staal-beton. Tot slot is de uitvoerbaarheid vastgesteld, daaruit volgt dat de uitvoeringstijd en kwaliteit bij de prefab staalbetonbrug gunstiger is dan bij de in het werk gestorte trogbrug. Uit de multicriteria-analyse volgt op basis van afweging van de criteria dat de staal-betonbrug de hoogste score behaald, waarmee tevens de hoofdvraag wordt beantwoord. Deze definitieve variant is vervolgens uitgewerkt op een constructieve tekening.
In dit onderzoek is enkel het scenario beschouwd waarin de Sluiskiltunnel niet belast kan worden, een globale berekening heeft indicatief aangegeven dat dit niet mogelijk is. Aanbevolen wordt dan ook om de mogelijkheid tot het belasten van de tunnel uitgebreid en volledig te onderzoeken. Verder wordt aanbevolen naast de drie beschouwde criteria ook andere relevante criteria zoals veiligheid en onderhoud mee te nemen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerSweco Nederland B.V., Middelburg
Datum2022-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk