De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waterschap Scheldestromen en de omgevingswet

Een onderzoek naar het creëren van draagvlak binnen de organisatie

Open access

Rechten:

Waterschap Scheldestromen en de omgevingswet

Een onderzoek naar het creëren van draagvlak binnen de organisatie

Open access

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor waterschap Scheldestromen. Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Hier krijgen alle overheden in Nederland mee te maken. Binnen het
waterschap is reeds een verandertraject bezig, de organisatieontwikkeling. Dit heeft geleid tot verandermoeheid en weerstand onder het personeel.

De volgende hoofdvraag is hieruit opgesteld: ‘Op welke wijze kan waterschap Scheldestromen onder zijn binnendienstmedewerkers een zo groot mogelijk draagvlak creëren, zodat de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt succesvol worden geïmplementeerd?’

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop draagvlak gecreëerd kan worden onder de medewerkers van de binnendienst. In dit onderzoek wordt geen aandacht besteedt aan de buitendienstmedewerkers en medewerkers van andere instanties die met deze wetswijziging te maken krijgen. Data is verzameld middels archiefonderzoek, interviews en een enquête onder het personeel. Door middel van het archiefonderzoek is informatie verzameld over veranderen binnen een organisatie en de factoren die hierbij een rol spelen. Hieruit blijkt dat de cultuur van de organisatie erg belangrijk is.
Interviews zijn gehouden met medewerkers uit de verschillende lagen van de organisatie. De veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt, zijn op het gebied van kennis & kunde en houding & gedrag. Het waterschap hanteert een combinatie van de groene en witte veranderstrategie.
Aangegeven wordt dat medewerkers onvoldoende betrokken zijn geweest bij de implementatie van de Omgevingswet. Dit mede omdat er te weinig tijd is en de invoeringsdatum herhaaldelijk verplaatst is. De medewerker die geïnterviewd is, geeft aan dat er gebrek is aan een goede planning en duidelijke communicatie. De enquête is uitgezet onder al het personeel. Voldoende respons is ontvangen om betrouwbare conclusies te trekken op basis van de data. De medewerkers weten dat de invoering van de wet eraan komt, maar weten niet wat dit voor de organisatie en hun werkzaamheden gaat betekenen. Zij geven aan graag betrokken te willen worden bij veranderingen. E-mail en intranet worden genoemd als gewenste communicatiekanalen.
Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat het personeel op de hoogte gehouden moet worden van de implementatie middels goede communicatie en een heldere planning.

Er worden vijf aanbevelingen gedaan:
1. Maak een GAP-analyse waarin het huidige punt en het doel inzichtelijk gemaakt worden;
2. Maak een planning waarop men kan zien hoever het implementatietraject staat en welke stappen men wanneer kan verwachten;
3. Communiceer met de medewerkers over de aanstaande veranderingen;
4. Maak gebruik van één centraal informatiepunt;
5. Evalueer het proces en communiceer dit naar de medewerkers.
Het implementeren van deze aanbevelingen creëert draagvlak onder de medewerkers voor de wijzigingen die de implementatie van de Omgevingswet met zich meebrengt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerWaterschap Scheldestromen, Middelburg
Datum2021-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk