De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston Meijer V.O.F. Kruiningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston Meijer V.O.F. Kruiningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is geschreven voor een afstudeeronderzoek voor de opleiding energie- en procestechnologie. Het afstudeeronderzoek is verricht bij Lamb Weston / Meijer V.O.F. in Kruiningen. Dit onderzoek is verricht om te bepalen waarvan de biogasproductie afhankelijk is tijdens de afvalwaterzuivering en hoe deze biogasproductie eventueel verbeterd kan worden.
De biogasproductie bij Lamb Weston / Meijer V.O.F. is, in vergelijking met vorig jaar, achteruit gegaan. Er zijn verschillende parameters die de biogasproductie kunnen beïnvloeden. Lamb Weston Meijer V.O.F. wil weten welke parameters er zijn en of er meer invloed verkregen kan worden op deze verschillende parameters. De hoofdvraag die hoort bij dit onderzoek is: “Op welke wijze kan LWM tijdens de voorzuivering van het afvalwaterzuiveringsproces meer invloed krijgen op verschillende parameters die de biogasproductie kunnen beïnvloeden?”. Uit het vooronderzoek, dat voorafgaand aan het onderzoek is gedaan, kwamen verschillende parameters naar boven die een invloed kunnen hebben op de biogasproductie. Van deze verschillende parameters zijn de volgende verder onderzocht in het onderzoek:
1. De pH van het influent naar de UASB-reactoren.
2. De temperatuur van het influent naar de UASB-reactoren.
3. Onopgelost vet in de UASB-reactoren.
Uit de pH-resultaten bleek dat de pH te laag is in vergelijking met de opgestelde minimale pH-waarde. Verder bleek dat de pH in de mengtank gevoelig is voor verschillende verstoringen. De pH van het influent naar de UASB-reactoren dient geregeld te worden door middel van een, in dit onderzoeksrapport opgestelde, pH- regeling. Echter is deze regeling niet getest in de praktijk en dient daarom verder onderzocht te worden alvorens deze wordt toegepast in de praktijk.
Uit de temperatuurresultaten bleek dat de temperatuur in de mengtank afhankelijk is van een eerder ingesteld setpoint namelijk, de temperatuur na de koeltorens. Wanneer dit setpoint onder 38 °C wordt ingesteld, heeft de huidige temperatuurregeling van de mengtank een vermogen (in de vorm van warmte) tekort. Dit tekort aan vermogen bleek gelijk te zijn aan 885,7 kW. Stoominjectie in het effluent van voorbezinktank “1” samen met de huidige temperatuurregeling van de mengtank bleek, in vergelijking met de andere mogelijkheden die onderzocht zijn, de beste mogelijkheid te zijn om het tekort aan vermogen te compenseren. De beschikbaarheid van restwarmte binnen Lamb Weston / Meijer is buiten dit onderzoek gelaten en dient daarom verder onderzocht te worden.
Uit de waarnemingen die gedaan zijn tijdens de metingen bleek dat er in alle drie de UASB-reactoren te veel onopgelost vet aanwezig is. De oorzaken hiervan zijn een te hoge temperatuur van het influent van de DAF-units, een kapot luchtsysteem van de DAF-units en een te kleine capaciteit van de vethoudende waterput. Het gevolg is uitspoeling van biomassa en een verminderde biogasproductie. Er wordt aanbevolen om het influent dat naar de DAF-units gaat af te koelen tot een temperatuur onder de 40 °C, het luchtsysteem te laten repareren en een extra buffer te instaleren bij de vethoudende waterput. In het onderzoek is er echter niet onderzocht of de huidige DAF-units vervangen kunnen worden door DAF-units die werken onder een hogere temperatuur en met een hoger debiet. Daarom wordt er aanbevolen om verder onderzoek te doen naar eventuele andere opties.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnerLamb Weston / Meijer V.O.F., Kruiningen
Datum2017-01-20
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk