De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toekomstbestendig functioneren bedrijventerrein Smokkelhoek

Maatregelen ten aanzien van de riolering voor de toegenomen regenintensiteit en droogte

Toekomstbestendig functioneren bedrijventerrein Smokkelhoek

Maatregelen ten aanzien van de riolering voor de toegenomen regenintensiteit en droogte

Samenvatting

De gemeente Kapelle heeft recent haar Basis Riolerings Plan Kapelle (BRP) geactualiseerd. In dit plan wordt beschreven hoe het huidig functioneren is van de riolering en wordt het rioleringssysteem aan diverse maatstaven getoetst. Uit het BRP blijkt dat voor de kern van Biezelinge en het naastgelegen bedrijventerrein Smokkelhoek veel onbekende factoren zijn die invloed hebben op het functioneren van de riolering, zoals private gemalen en onbekende afvoer, maar ook op de mate waarin het gebied toekomstbestendig gemaakt kan worden en dus welke kansen er liggen voor in de toekomst. De gemeente Kapelle wil inzicht in deze onbekende factoren en potentiële kansen en wil vervolgens het gebied toekomstbestendig maken.
Om het plangebied toekomstbestendig te maken, moet eerst de huidige situatie bekend zijn: gegevens over het gebied zelf, het rioleringssysteem, het oppervlaktewatersysteem, klimaatverandering en actoren.
Als eerste wordt bepaald welke actor grootste invloed heeft op het afvalwatersysteem door te kijken naar het waterverbruik. Deze gegevens zijn verstrekt voor het waterbedrijf Evides per postcodes gebied. Uit deze analyse blijkt dat Van Marcke Food Group B.V. de grootste invloed heeft op het afvalwatersysteem. De Sligro heeft de grootste invloed op het hemelwatersysteem omdat de Sligro het grootste percentage verharding heeft. Al het water dat op de verharding valt, stroomt uiteindelijk af naar de gemeentelijke riolering en oppervlaktewater.
Door de huidige situatie te analyseren zijn verschillende knel- en verbeterpunten achterhaald. Dit is gedaan door per gebied de basisgegevens te analyseren in relatie tot het te verwachten functioneren van het rioleringssysteem. Hieruit volgen verschillende knel- en verbeterpunten.
Ter indicatie is een handberekening uitgevoerd over een gedeelte van de riolering. Daarna is een rekenmodel gemaakt en met verschillende neerslagsituaties in het programma Infoworks gekeken of er meer knel- en verbeterpunten zijn bij het uitvoeren van een dynamische berekening. Hier is een set met knel- en verbeterpunten uitgekomen, de knel- en verbeterpunten lopen uiteen van water op straat locaties tot onbekende gegevens.

In Nederland komt steeds vaker wateroverlast voor door hevige neerslag. Deze extreme buien zullen nog vaker in de toekomst optreden dan nu. In de statistieken van extreme regenbuien is de klimaatverandering nu al zichtbaar, dat blijkt uit recente analyses. Uit de verandering in statistieken is te concluderen dat een huidige T=20 neerslagsituatie in de toekomst een bui 10 (T=10 neerslagsituatie) zal zijn. Voor de toekomstverwachting binnen dit onderzoek is er daarom met T=20 gerekend, omdat de T=10 in 2050 bijna evenveel is als de T=20 bui die nu valt.

Met deze voorspelling zijn er uit de modelberekening in Infoworks aanvullende knel- en verbeterpunten gehaald. De set van knel- en verbeterpunten van de gebiedsanalyse wordt samengevoegd met de resultaten van de modelberekening van de toekomstverwachting. Hier wordt gekeken naar meer extreme neerslagsituatie (het regent harder). Doordat het harder regent, ontstaan er meer knelpunten. De knel- en verbeterpunten lopen uiteen van eerder water op straat en capaciteitsproblemen tot de inloop van water uit de waterloop.
Nadat de uiteindelijke set van knel- en verbeterpunten is geformuleerd, kunnen er voor ieder punt maatregelen geformuleerd worden. De maatregelen die worden toegepast zijn ondergronds (in het systeem) en bovengronds (bv. Sloten, maaiveld). Ondergrondse maatregelen zijn maar beperkt toepasbaar vanwege de kosten en de capaciteit (het regent altijd een keer harder). Bovengrondse maatregelen vergen veel ruimte, maar kan meer water aan (bv. Oppervlaktewater maken, verhang in maaiveld aanpassen, bermen verlagen). Door een combinatie van boven- en ondergrondse maatregel kan ervoor gezorgd worden dat het water goed afstroomt richting het oppervlaktewater en de riolering.
Deze maatregelen bestaan onder meer uit het afkoppelen van verharding, het vergroten van leidingen, het aanpassen van wegprofielen, rooster- of molgoten toepassen, nieuwe verbindingen maken vanuit de riolering naar het oppervlaktewater, pompcapaciteit aanpassen, stoepranden verlagen, drempels verlagen in de riolering, nieuwe aansluitingen maken in de riolering, kleppen toepassen en wateropslag mogelijk maken.
Daarnaast is het belangrijk om op sommige locaties nader onderzoek te doen om tot gerichte en doelmatige maatregelen te komen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerNU-adviesbureau, Vlissingen
Datum2018-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk