De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemmingsmogelijkheden voor de leegstaande kerken in de gemeente Hulst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemmingsmogelijkheden voor de leegstaande kerken in de gemeente Hulst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Hulst kampt met een probleem, wat vele gemeenten kennen; de kerken komen leeg te staan. Door het afnemen van de opkomst voor o.a. de kerkdiensten, het afnemen van de inkomsten en de oplopende onderhoudskosten, heeft het bisdom besloten een aantal kerken binnen de gemeente Hulst te sluiten. Hierbij gaat het om de kerken in Graauw, Sint Jansteen, Terhole en Vogelwaarde. De verwachting is dat er meerdere kerken zullen volgen. Om er voor te zorgen dat de kerken niet te maken krijgen met verval d.m.v. lekkages, ongedierte en vandalisme, wordt er gezocht naar nieuwe bestemmingen voor de kerken. Deze taak is officieel niet voor de gemeente Hulst, maar de gemeente wilt zich hier graag voor inzetten en meedenken. De onderhoudskosten zijn in de loop der jaren hoog opgelopen. Voordat de kerken kunnen worden gebruikt voor een nieuwe functie, zal er eerst restauratie moeten plaatsvinden. Dit kan worden gefinancierd door een initiatiefnemer met eigen vermogen, of er kan, indien mogelijk, gebruik worden gemaakt van subsidies. Door de hoogte van kostenpost, zal het moeilijk zijn om dit allemaal terug te verdienen. Er moet dus een goed nagedacht zijn over een terugverdien model. Ook voor de eventuele verdere investeringen voor de nieuwe bestemming.
In dit onderzoek is er gekeken naar de verschillende mogelijkheden die zich voordoen bij leegstand van de kerk; verval, herbestemming en sloop. Hierna is er verder gekeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft het herbestemmen van de kerk. Hierbij is gekeken naar de financiële- en bouwkundige mogelijkheden. Verder zijn bestaande plannen van externe partijen bekeken. Om een idee te krijgen voor de nieuwe mogelijke functies, is er contact gezocht met de dorpsraden. Uit dit contact kwam naar voren dat er in de dorpen Sint Jansteen en Vogelwaarde behoefte is aan seniorenwoningen. Ook is er in Sint Jansteen behoefte aan starterswoningen. Voor drie van de vier kerken is er globaal gekeken naar een nieuwe functie. Voor de andere kerk is er een plan uitgewerkt. Dit wilt zeggen dat er een ontwerp is gemaakt. Voor dit ontwerp zijn schetsplannen, voorlopige ontwerpen en een definitief ontwerp opgesteld. Voor het definitief ontwerp is er dieper ingegaan op de constructie, de bouwkundige onderdelen en het bouwfysische gedeelte. Het definitieve ontwerp is gemaakt voor de kerk in Sint Jansteen. Het betreft starters- en seniorenwoningen. Dit wilt zeggen dat er één ontwerp is gemaakt voor twee verschillende doelgroepen. Voor de kerk in Graauw is er een mogelijke functie bedacht die in contact staat met het land van Saeftinghe, voor de kerk in Terhole is er gekeken naar een referentieproject uit Utrecht, dit betreft één riante woning en voor de kerk in Vogelwaarde zijn de gegevens van de dorpsraad meegenomen; seniorenwoningen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
AfstudeerorganisatieGemeente Hulst
Datum2016-08-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk