De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Netwerkondersteuning

Het pad naar een betere samenwerking voor iedereen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Netwerkondersteuning

Het pad naar een betere samenwerking voor iedereen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De samenwerking met ouders en jongeren is van belang in de jeugdhulpverlening, maar soms willen mensen niet mee werken. Door een slecht lopende samenwerking komt een positieve uitkomst voor de hulpverlening in gevaar. Daarom is er in dit onderzoek gekeken naar het in kaart brengen van de relatie tussen de ouders, begeleiding en jongeren. Door het in kaart te brengen van de onderlinge verbanden werd de centrale onderzoeksvraag beantwoordt, deze onderzoeksvraag luidde: “Hoe kan de begeleiding van woon- en behandelgroep het Anker cliënten, gedurende hun verblijf bij Juvent, ondersteunen in hun relatie met ouders op gebied van netwerkondersteuning?”
Het onderzoek werd verricht op woon- en behandelgroep het Anker van Juvent en werd uitgevoerd door middel van een kwalitatief onderzoek, dit betekent dat er gekozen is voor het afnemen van interviews met de respondenten. Uit de resultaten bleek dat de samenwerking met ouders in het algemeen goed kan verlopen, maar dat er veel factoren de samenwerking kunnen aantasten. Hierbij kan de problematiek van de jongeren en/of die van de ouders zelf een probleem vormen.
Geconcludeerd kon worden dat de ouders toch betrokken moeten worden in de hulpverlening en dit doen de begeleiders door contact op te zoeken en open te staan voor contact. De begeleiding luistert en ze bieden advies en tips. Ze gaan gesprekken aan met de ouders in het belang van het kind. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek beschrijft het stellen van verplichtingen voor ouders als voorwaarden voor het behandelen van hun kind.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersJuvent, Terneuzen
Datum2016-06-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk