De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongeren, schuld(ig)?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongeren, schuld(ig)?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Scalda is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en volwassen educatie, waarbij een breed opleidingsaanbod wordt aangeboden. Het Scalda biedt een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving waarbij de professionals de jongeren zo goed mogelijk begeleiden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

De aanleiding van dit praktijkgerichte onderzoek is dat de professionals van het Scalda problemen signaleren op gebied van financiën bij jongeren wat zorgen met zich meebrengt. Zij stellen vast dat steeds meer jongeren zijn die te maken krijgen met deze problematiek. Het doel van het praktijkgericht onderzoek is handvatten aan te reiken aan de professionals, zodat jongeren van het Scalda in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar deze problematiek de baas te worden of te voorkomen.

Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de vermindering van jongeren met schuldenproblematiek, door te onderzoeken welke handvatten aan de professionals van het Scalda aangereikt kunnen worden om deze problematiek aan te pakken. Dit wordt gepoogd door het verkrijgen van een antwoord op de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen de professionals voorkomen dat jongeren in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar van het Scalda in de problematische schulden terecht komen?

Voor het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag zijn vier deelvragen opgesteld: ‘Wat zijn de behoeftes van jongeren met problematische schulden op gebied van schuldhulpverlening in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar van het Scalda?’, ‘Wat zijn de behoeftes van de professionals van het Scalda op het gebied van schuldhulpverlening voor jongeren met problematische schulden in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar?’, ‘Welke voorzieningen vanuit het Scalda kunnen ervoor zorgen dat jongeren in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar uit de schulden kunnen blijven of voorkomen?’ en ‘Welke hulpverlening kan door het Scalda aangeboden worden aan jongeren met problematische schulden in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar?’.

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat Scalda te weinig preventieve activiteiten organiseert om de schuldenproblematiek aan te pakken. Jongeren vinden dit jammer en geven aan hier wel behoefte aan te hebben. Preventie is een belangrijk middel om in te zetten om de schuldenproblematiek terug te dringen. In de interviews zijn een aantal verbeterpunten genoemd door de jongeren en de professionals, met name richting de begeleiding vanuit de schuldhulpverlening. De jongeren en de professionals ervaren dit zo nu en dan als negatief. De professionals vinden de samenwerking moeizaam verlopen en de jongeren zouden het fijn vinden om een vast contactpersoon binnen de school te hebben om de hulpverlening laagdrempelig te maken.

Het onderzoek reikt vijf praktische handvatten aan voor de professionals om ervoor te zorgen dat jongeren met problematische schulden in de leeftijd van zestien tot en met drieëntwintig jaar van het Scalda deze problematiek te baas worden of te voorkomen. Ten eerste zal het preventie beleid op gebied van schuldenproblematiek moeten worden aangesterkt. Dit kan gerealiseerd worden door middel van gastlessen, thema weken en workshops te organiseren door de school en gebruik te maken van externe (hulp)instellingen. Door preventieve activiteiten te verzorgen zal de schuldenproblematiek onder de jongeren afnemen. Ten tweede zal de financiële bewustwording van jongeren worden vergroot door vakken op school aan te bieden die gerelateerd zijn met het onderwerp ‘financiën’. Denk bijvoorbeeld aan leren te budgetteren, belangrijke zaken bespreekbaar maken ‘welke veranderingen vinden plaats voor jongeren wanneer de leeftijd van achttien jaar wordt bereikt?’. Door deze bewustwording te vergroten bij de jongeren zullen zij meer inzichten krijgen op hun inkomsten en uitgaven en hoe zij met geld kunnen omgaan. Ten derde is het van belang om ouders ook aan hun financiële bewustwording te laten werken, zodat zij dit weer kunnen overbrengen aan hun kinderen. Door middel van een cursus/voorlichting vanuit de school aan te bieden kunnen ouders eventueel met hun kinderen hier gebruik van maken en is de mogelijkheid vragen te stellen waar zij tegen aanlopen. Ten vierde wordt aanbevolen om de hulpverlening laagdrempelig te maken door posters en flyers door de school te hangen en uit te delen. Door dit toe te passen kan de zichtbaarheid van het studenten adviesdienst worden vergroot, zodat jongeren beter gebruik kunnen maken van hun diensten. Hierdoor wordt de drempel voor jongeren verlaagd om hulp in te schakelen. Ten vijfde is het van belang dat een aantal vaste contactpersonen vanuit schuldhulpverlening intern werkzaam zijn op het Scalda. Hierdoor zal de begeleiding voor jongeren met problematische schulden worden verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieScalda
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk