De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Word mediawijs!

Mediawijsheid bevorderen bij onderbouw leerlingen op het praktijkonderwijs van het Calvijn College Krabbendijke

Open access

Rechten:
HZ Stern 2022

Word mediawijs!

Mediawijsheid bevorderen bij onderbouw leerlingen op het praktijkonderwijs van het Calvijn College Krabbendijke

Open access

Rechten:
HZ Stern 2022

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op het praktijkonderwijs van het Calvijn College in Krabbendijke. De aanleiding van dit onderzoek is dat LVB-jongeren op het praktijkonderwijs moeite hebben met het inzien van de mogelijke gevaren van sociale media. Dit kan ervoor zorgen dat de jongeren te maken kunnen krijgen met een verslaving, grooming of sexting. Door de jongeren meer informatie te geven over het voorkomen van de gevolgen van onveilig internetten, kan dit ervoor zorgen dat ze leren om op een veilige manier met sociale media om te gaan.
De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: Op welke manier kan de mediawijsheid bevorderd worden bij leerlingen uit de onderbouw van het praktijkonderwijs op het Calvijn College Appelstraat in Krabbendijke?

Om de mediawijsheid te kunnen bevorderen bij de jongeren van het praktijkonderwijs, is er een lessenreeks gemaakt met een handleiding. Voor de laatste les is er een spel gemaakt om de kennis te toetsen en de leerlingen uit te dagen om hun mening te delen over sociale media. In de lessen gaat het over de onderwerpen tijdsbesteding, nepprofielen en nepnieuws, veilig internetten, intieme media en bij het laatste onderwerp worden films en games behandeld. In elke les wordt er een koppeling gemaakt met de Bijbel. Dit wordt in de handleiding het kompas genoemd. Een kompas leidt de mensen op de goede weg. Nadat deze onderwerpen aan bod zijn gekomen in een klas, kan
het spel met de vragenkaartjes gespeeld worden. Voordat dit beroepsproduct is ontworpen, heeft er eerst een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Het is een kwalitatief onderzoek, omdat het kleinschalig is met relatief weinig respondenten. Er zijn vijf leerlingen uit de onderbouw van het praktijkonderwijs geïnterviewd. Daarnaast heeft er ook een interview plaatsgevonden met de mediapedagoog van Driestar Educatief. Deze interviews zijn semigestructureerd afgenomen. Uit de interviews met de leerlingen is naar voren gekomen dat drie van de vijf leerlingen een maximale schermtijd op hun mobiel hebben ingesteld. Verder is naar voren gekomen dat bij drie van de vijf leerlingen thuis geen gesprekken worden gevoerd over het gebruik van media. De andere twee leerlingen hebben verteld dat hun ouders af en toe meekijken als ze achter hun mobiel zitten.
Daarnaast is in de interviews naar voren gekomen dat de leerlingen niet kunnen benoemen wat de begrippen sexting en grooming betekenen. Drie leerlingen hebben benoemd wat gevolgen van cyberpesten kunnen zijn. De mediapedagoog heeft aangegeven dat het belangrijk is om op een reformatorische school de onderwerpen te koppelen aan de Bijbelse waarden. Verder heeft ze verteld dat de onderwerpen nepprofielen, films en games ook belangrijk zijn om naar voren te laten komen in de lessen. De leerlingen leren dan om zelf keuzes te maken als het bijvoorbeeld gaat over films en games.

De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat er eerst onderzocht moet worden wat de leerlingen al weten over media. Vervolgens kan er meer informatie gegeven worden over de onderwerpen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Op deze manier kan de mediawijsheid bevorderd worden. Daarnaast is naar voren gekomen dat het belangrijk is om de lessen aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen. Door de leerlingen van het praktijkonderwijs actief aan de slag te laten gaan met opdrachten, zorgt dit ervoor dat de informatie beter blijft hangen. Als laatst zijn er op basis van dit onderzoek drie aanbevelingen gedaan. In één van de aanbevelingen wordt beschreven dat het belangrijk is om nader onderzoek te doen naar de begeleiding van ouders richting hun kinderen als het gaat om mediaopvoeding. Uit de interviews met drie leerlingen is naar voren gekomen dat deze ouders geen gesprekken voeren met hun kinderen over hun online gedrag. De aanbeveling is daarom dat er nader onderzoek gedaan wordt naar dit probleem. Dit kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een nieuwe pedagogiek student tijdens praktijkleren. Na dit onderzoek kan de student een voorlichting geven aan de ouders om advies te geven over de begeleiding rondom mediaopvoeding. Als de ouders deze tips overnemen, kan dit ervoor zorgen dat de leerlingen ook meer open zijn over hun online gedrag en kunnen gevolgen van onveilig internetten voorkomen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerCalvijn College Appelstraat, Krabbendijke
Datum2022-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk