De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Rijksvaccinatieprogramma: is de voorlichting afgestemd op de behoefte van ouders?

Een kwantitatief cross-sectioneel surveyonderzoek naar de voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma en de informatiebehoefte van ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het Rijksvaccinatieprogramma: is de voorlichting afgestemd op de behoefte van ouders?

Een kwantitatief cross-sectioneel surveyonderzoek naar de voorlichting over het Rijksvaccinatieprogramma en de informatiebehoefte van ouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
In de afgelopen jaren daalde de vaccinatiegraad van de meeste vaccinaties, die zijn opgenomen in het RVP, met ongeveer 2 tot 3%, waardoor de groepsimmuniteit voor deze infectieziektes wegvalt. Een betere informatievoorziening over het RVP zou de vaccinatiegraad kunnen doen stijgen. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de voorlichting over het RVP, gegeven door de jeugdverpleegkundigen van GGD Zeeland tijdens het eerste huisbezoek, voldoet aan de informatiebehoefte van ouders en invloed heeft op de keuze die ouders maken in het wel of niet laten vaccineren van hun kind(eren).
Methode:
Dit onderzoek was een kwantitatief cross-sectioneel surveyonderzoek aan de hand van twee enquêtes. Na een pilot hebben in totaal 38 jeugdverpleegkundigen en 33 ouders de online enquêtes anoniem ingevuld. De enquêtes werden geanalyseerd en verwerkt in SPSS. De resultaten zijn niet generaliseerbaar voor de GGD-regio Zeeland als gevolg van onvoldoende respons. De betrouwbaarheid van de enquêtes werd verhoogd, door een logische opbouw en uitleg om foute interpretaties te minimaliseren. De validiteit werd verhoogd doordat de enquêtes gebaseerd waren op de deelvragen, door geen steekproeven te trekken en door middel van peer feedback.
Resultaten:
Een meerderheid van de jeugdverpleegkundigen geeft voorlichting over het RVP tijdens het eerste huisbezoek, indien de ouders voordien hadden besloten om hun kind(eren) wel (79%) of niet (92%) te laten vaccineren of nog twijfelden in hun keuze (100%). Dit terwijl van de ouders 82% geen behoefte aan voorlichting had en slechts 6 tot 21% behoefte had aan meer informatie over specifieke thema’s. Wel geeft het krijgen van voorlichting over alle onderzochte thema’s een significant positief effect op de kennis die ouders hebben om hun keuze te kunnen maken (p=0.015).
Conclusie en aanbevelingen:
De voorlichting voldoet deels aan de informatiebehoefte van ouders. Zowel de informatievoorziening als de informatiebehoefte varieerden sterk en de meeste ouders hadden geen behoefte aan meer informatie over specifieke thema’s. Het geven van voorlichting over alle onderzochte thema’s heeft een significant positief effect in de kennis die ouders hadden na het eerste huisbezoek. Alle ouders, onafhankelijk van hun al wel of niet gemaakte keuze, dienen daarom volledig en op maat geïnformeerd te worden, om een welgeïnformeerde keuze te kunnen maken. Verder onderzoek is noodzakelijk om na te gaan welke informatie noodzakelijk is voor welke ouder, welke determinanten de informatiebehoefte van ouders beïnvloeden en of deze voorlichting invloed heeft op het stabiliseren van de houding van ouders om te vaccineren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde & Verloskunde
AfdelingDomein Sociaal
Academie voor Zorg & Welzijn
PartnersGemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), Goes
Datum2019-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk