De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenzaam en (niet) alleen

Rechten:

Eenzaam en (niet) alleen

Rechten:

Samenvatting

Het project 2tegen1zaamheid van Stichting Buddy Netwerk zet zich in voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Dit doen zij door een vrijwilliger gedurende een jaar in te zetten die zich richt op persoonlijk contact en versterking van de cliënt om ervoor te zorgen dat de cliënt na dit jaar zelfstandig om kan gaan met de ervaren problematiek. Dit traject wordt geïnitieerd en begeleid door de coördinatoren van de organisatie.
Op dit moment ervaren de medewerkers van 2tegen1zaamheid problemen met het afsluiten van de koppeling contact tussen vrijwilliger en cliënt omdat de cliënt na het jaar nog niet voldoende versterkt is. Deze probleemstelling heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: “Welke begeleiding hebben cliënten van 2tegen1zaamheid nodig om na een jaar voldoende versterkt te zijn op het gebied van eenzaamheid zodat de begeleding via 2tegen1zaamheid kan worden beëindigd?”.
Om tot antwoord op deze onderzoeksvraag te komen is kwalitatief onderzoek gedaan bij acht respondenten verkregen uit de caseload van de medewerkers van het project 2tegen1zaamheid. Er is gebruikgemaakt van semigestructureerde interviews om de benodigde data te verkrijgen.
Als conclusie kan worden gesteld dat er behoefte is aan uitbreiding en intensivering van het netwerk door te richten op variatie, begrip en aansluiting. Verder is er behoefte aan begeleiding en ondersteuning op het gebied van mobiliteit, gezondheid, deelname aan de samenleving en participatie. De aanbevelingen die uit het onderzoek voort komen zijn: Het ontwikkelen en toepassen van een gereedschappen gericht op versterking van het netwerk en participatie en het toevoegen van het doel: ‘Leren omgaan met beperkingen’, aan de werkwijze.


Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Sociaal
PartnersStichting Buddy Netwerk, Den Haag
Datum2019-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk