De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar verbeteringen in de bestuurlijke informatievoorziening van Coroos Conserven B.V.

Rechten:

Onderzoek naar verbeteringen in de bestuurlijke informatievoorziening van Coroos Conserven B.V.

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek analyseert de maandafsluiting bij de finance afdeling van Coroos Conserven B.V. te Kapelle. Het doel van het onderzoek is om de maandafsluiting effectiever en efficiënter in te richten. Om dit doel te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Op welke wijze kan Coroos de financiële informatieverzorging dusdanig inrichten, dat de maandafsluiting in control raakt op het onderdeel effectieve en efficiënte processen?
In control zijn betekent dat de eigen organisatie goed bestuurd wordt. Control bestaat uit drie facetten: effectieve en efficiënte processen, betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging en naleving van relevante wet- en regelgeving. Dit moet geoptimaliseerd worden rekening houdend met functionarissen, budget en tijd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er deelvragen gemaakt. De hoofd- en deelvragen zijn beantwoord door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek.
Tijdens het onderzoek is er theorie geraadpleegd, deze theorie is opgenomen in het theoretisch kader. Hierin is relevante theorie opgenomen over de administratieve organisatie en de maandafsluiting. De primaire processen inkoop en verkoop zijn tevens uitgezet aangezien de meeste financiële gegevens uit deze processen voortkomen.
Tijdens het onderzoek zijn er verschillende interviews afgenomen met medewerkers binnen en buiten de finance afdeling. Tevens is er deskresearch gedaan naar de maandafsluiting en de inrichting van de administratieve organisatie binnen Coroos. Tot slot zijn er participerende observaties gedaan binnen de afdeling finance. Op basis van de resultaten zijn verschillende conclusies getrokken. De belangrijkste conclusie is dat de randvoorwaarden voor de informatieverzorging niet effectief en efficiënt genoeg zijn. Deze randvoorwaarden vormen de basis voor een effectieve en efficiënte administratieve organisatie.
De aanbevelingen van dit onderzoek zijn gebaseerd op de conclusies uit hoofdstuk 6. De eerste twee aanbevelingen zijn het belangrijkst aangezien hier gesproken wordt over de randvoorwaarden van de AO, namelijk automatisering in de vorm van digitalisering en informatie in de vorm van communicatie. Als de randvoorwaarden juist ingericht zijn kan de administratieve organisatie verbeterd worden. De derde aanbeveling heeft betrekking op een verbetering van het maandafsluitingsproces. Hiervoor moet de huidige situatie in kaart worden gebracht, moet de gewenste situatie opgesteld worden en moet het verschil tussen de twee geanalyseerd worden. Aan de hand van de analyse kan er een implementatieplan gemaakt worden waarmee de gewenste situatie bereikt wordt.
Op de lange termijn moet Coroos kijken naar de mogelijkheden van digitalisatie, maar dit is niet effectief mogelijk zolang de AO niet ondersteund wordt door effectieve en efficiënte randvoorwaarden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingFinance & Control
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerCOROOS Conserven B.V., Kapelle
Datum2021-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk