De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agrarische Bedrijfsoverdracht

De financiële en fiscale gevolgen voor zowel de overdrager als de overnemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agrarische Bedrijfsoverdracht

De financiële en fiscale gevolgen voor zowel de overdrager als de overnemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
De bedrijfsopvolging is één van de belangrijkste aspecten van een familiebedrijf. Accountants en fiscalisten spelen een belangrijke rol bij de overdracht. Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is het mogelijk dat geen of weinig erf- of schenkbelasting wordt betaald. Het is belangrijk dat bedrijfsoverdrachten goed verlopen en niet worden belemmerd door belastingheffing op het moment van de overdracht.

Theorie
Een bedrijfsoverdracht kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan het bedrijf worden overgedragen door middel van familiale opvolging, verkoop aan derden of familiale controle. De bedrijfsoverdracht bestaat uit een drietal fasen: de oriëntatiefase, de voorbereidingsfase en de daadwerkelijke overdracht. In de voorbereidingsfase wordt de overnamesom bepaald en een eventuele schenking op de overnamesom. Ook kan de gewenste financiering worden vastgesteld. Bij de bepaling van de overnamesom en financiering moet rekening worden gehouden met de fiscale faciliteiten voor zowel de overdrager als de overnemer. Door rekening te houden met deze faciliteiten, kan de meest gunstige overnamesom en financiering worden bepaald.

Methode
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Het theoriegedeelte is opgesteld door middel van archiefonderzoek (deskresearch). Het praktijkgedeelte is gebaseerd op twee gehouden interviews. Dit zijn half-gestructureerde interviews. Voorafgaand aan de interviews is een topiclijst opgesteld. Het eerste interview, gehouden met de accountmanager en fiscalist, heeft betrekking op de meest gunstige wijze van overdracht. Het tweede interview is gehouden met de cliënt om extra informatie te verkrijgen omtrent de bedrijfsoverdracht.

Resultaten
In de resultaten zijn de ruisende en geruisloze bedrijfsoverdracht uiteengezet. Tevens is de situatie tussen schenken en vererven uitgewerkt. Op basis van de interviews kan vastgesteld worden op welke wijze de bedrijfsoverdracht het meest gunstig kan plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten is de ruisende bedrijfsoverdracht het meest gunstig. Daarnaast is het gunstiger het bedrijf nu over te dragen door middel van schenking en niet te wachten tot het overlijden van de overdrager.

Discussie
De gekozen waarderingsmethoden van het bedrijf sluiten aan bij de theorie. Uit de theorie blijkt het belang van de bedrijfsopvolgingsregeling. Dit is met name ook in de praktijksituatie terug te zien. De bedrijfsoverdracht betreft slechts één casus, waardoor het onderzoek niet representatief is.

Conclusie
Door middel van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de ruisende overdracht het meest gunstig is, met name omdat het bedrijfsgebouw overgedragen zal worden naar het privévermogen van Kees. Het schenken van het bedrijf is gunstiger dan de vererving, omdat de bedrijfsopvolgingsregeling onder druk staat. Kees kan bij de bedrijfsoverdracht zijn huidige bank- en spaartegoeden handhaven en voor Jasper en Moniek is de financiering tevens haalbaar.

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt het bedrijf ruisend over te dragen aan Jasper en Moniek. Tevens wordt aanbevolen het bedrijf te schenken en niet te wachten tot het moment van overlijden. Een vervolgonderzoek is niet mogelijk, doordat aan de hand van dit onderzoek de casus volledig is afgerond.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersAccon avm adviseurs en accountants, Goes
Datum2018-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk