De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar het vinden van handvatten om psychosociale problemen bij vluchtelingen vroegtijdig te kunnen signaleren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar het vinden van handvatten om psychosociale problemen bij vluchtelingen vroegtijdig te kunnen signaleren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar aanleiding van het gegeven dat het van groot belang is psychosociale problemen bij vluchtelingen vroegtijdig te kunnen signaleren, is dit onderzoek gedaan naar het vinden van handvatten om psychosociale problemen bij vluchtelingen vroegtijdig te kunnen signaleren. De hoofdvraag luidt: Op welke manier kunnen vrijwilligers van VluchtelingenWerk in locatie de Bevelanden bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingen?
De grote toestroom aan vluchtelingen naar Nederland in 2015 en 2016, heeft ervoor gezorgd dat de vrijwilligers binnen VluchtelingenWerk locatie de Bevelanden het steeds drukker krijgen in hun maatschappelijke begeleiding. Hierdoor blijven psychosociale problemen bij vluchtelingen vaak onopgemerkt. De doelstelling van dit onderzoek is daarom om op zoek te gaan naar het vinden van handvatten voor vrijwilligers om dit signaleringsproces te vergemakkelijken.
Dit onderzoek is kwalitatief van karakter. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er acht vrijwilligers, die maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen bieden, geïnterviewd door middel van een half-gestrucuteerd interview.
Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat niet alle vrijwilligers van VluchtelingenWerk kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van psychosociale problemen bij vluchtelingen. Van sommige vrijwilligers kan dit simpelweg niet verwacht vanwege het feit dat zij dit niet eens willen. Tevens voelen de meeste vrijwilligers zich niet in staat geacht om dit signaleringsproces op zich te nemen. Daarom willen de vrijwilligers tools omhanden krijgen om vroegtijdig bij te kunnen dragen aan het signaleren van psychosociale problemen.
Aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn:
- De cursus omgaan met psychosociale problemen dat aangeboden wordt door VluchtelingenWerk Nederland eens per half jaar naar locatie de Bevelanden halen.
- Gestructureerde supervisiebijeenkomsten organiseren om de vrijwilligers de gelegenheid te bieden om hun ervaringen met elkaar te delen en op die manier van elkaar en de teamleider te leren.
- Het aanschaffen van een signaleringslijst en deze met de teamleider samen evalueren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerVluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, de Bevelanden
Datum2016-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk