De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid

Een onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van pedagogisch medewerkers en ouders ten aanzien van het vergroten van de ouderbetrokkenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid

Een onderzoek naar de behoeften en verwachtingen van pedagogisch medewerkers en ouders ten aanzien van het vergroten van de ouderbetrokkenheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ouderbetrokkenheid is een aspect dat binnen dagbehandeling De Duikboot, locatie Middelburg, door ouders wordt getoond. Echter doen zich hier verschillen voor in de manier waarop. Dit wordt door pedagogisch medewerkers bespreekbaar gemaakt, maar ouders pakken dit niet altijd (direct) op. Desondanks het meermaals benoemen wordt niet altijd het gewenste effect bereikt, namelijk het vergroten van de ouderbetrokkenheid waarin ouders onder andere meer openstaan voor de bijbehorende onderdelen binnen de hulpverlening. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: ‘Wat hebben pedagogisch medewerkers van Juvent binnen dagbehandeling Walcheren nodig om de ouderbetrokkenheid te vergroten binnen de hulpverlening aan kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar?’.

Om antwoord op deze vraag te vinden is een literatuurstudie gedaan met daarop volgend een kwalitatief onderzoek. Er zijn twaalf respondenten geïnterviewd, waarvan zes pedagogisch medewerkers en zes ouders. Uit onderzoek is gebleken dat pedagogisch medewerkers en ouders niet geheel dezelfde zienswijze hebben over het tonen van betrokkenheid. Ouders geven aan zich betrokken te voelen en deel te willen nemen binnen het proces in het belang van het kind, maar pedagogisch medewerkers geven juist aan dat het meer kan.

Verder komt naar voren dat vanuit de pedagogisch medewerkers behoefte is aan scholing, afstemming met overige hulpverleners en het beter in kaart brengen van het gezin vanaf de start. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek beschrijft dat het goed is dat de pedagogisch medewerkers een gezamenlijke visie creëren ten aanzien van de vrijblijvendheid binnen het hulpverleningsproces en welke afspraken er met ouders gemaakt moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieJuvent (Dagbehandeling Walcheren - De Duikboot), Middelburg
Datum2018-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk