De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Emissieneutraal varen in de Rotterdamse haven voor 2050

Een kijk op de brandstofcel als mogelijke oplossing

Open access

Rechten:

Emissieneutraal varen in de Rotterdamse haven voor 2050

Een kijk op de brandstofcel als mogelijke oplossing

Open access

Rechten:

Samenvatting

Volgens een nieuw akkoord dient de Rotterdamse haven een emissievrije haven te zijn in het jaar
2050. Dit betekent dat alle scheepvaart die zich binnen het havengebied bevindt hieraan moet voldoen. Om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen worden brandstofcellen door de opdrachtgever gezien als een mogelijk geschikt energiesysteem. In dit onderzoek is de brandstofcel vergeleken met twee andere energiesystemen, namelijk het gebruik van diesel en energievoorziening door middel van accu’s. Het onderzoek heeft als doel het achterhalen of de huidige ontwikkelingen van de brandstofcel genoeg zijn om deze in te voeren als energiesysteem voor bestaande kleine schepen met als vaargebied de Rotterdamse haven.

De hoofdvraag die voor dit onderzoek centraal stond: In hoeverre is het zinvol om een brandstofcel in te zetten in het energiesysteem voor een klein vaartuig dat opereert binnen een havengebied?

De aanleiding voor dit onderzoek was voornamelijk gericht op het implementeren van een energiesysteem op de zogeheten Aquabots. Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is een Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld. Door een beoordelingsschaal te ontwikkelen van verschillende belangrijke criteria bij het gebruik van energiesystemen, is inzichtelijk gemaakt welk systeem het beste scenario kan hebben. De wegingscriteria zijn tot stand gekomen aan de hand van interviews en enquêtes met diverse experts. De uitkomst is met de Regisseur Next Port Industrie van
het Centre of Expertise besproken. Uit de resultaten van de MCA is gebleken dat de brandstofcel de
hoogste score heeft behaald. Hiermee is in dit onderzoek aangetoond dat de brandstofcel gezien kan
worden als geschikt energiesysteem om emissieloos te varen in het Rotterdamse.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om een dergelijk brandstofcelsysteem in te voeren en deze in de
praktijk te testen. Er zijn echter meerdere energiedragers in ontwikkeling. Er wordt aangeraden dit te monitoren en een vervolgonderzoek uit te voeren naar mogelijke andere alternatieve energiedragers, of om een nader onderzoek in te stellen naar de prestaties van een hybride systeem.
Gezien de scope en de doorlooptijd van dit onderzoek is dit in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerRDM Campus, Rotterdam
Datum2020-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk