De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Variantenonderzoek naar de meest geschikte laadtechniek om laden tijdens het rijden mogelijk te maken en hoe deze techniek te integreren in een veilig en goed functionerend wegontwerp voor de Energy Highway N59

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Variantenonderzoek naar de meest geschikte laadtechniek om laden tijdens het rijden mogelijk te maken en hoe deze techniek te integreren in een veilig en goed functionerend wegontwerp voor de Energy Highway N59

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeentes Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben samen de ambitie om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg. Deze ambitie voor de N59 wordt beschouwd als “De Energy Highway N59”. Dit in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, vormt de aanleiding voor dit onderzoek.
In dit onderzoek wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid om laden tijdens het rijden te implementeren in het wegontwerp van de N59 en naar het verbeteren van het veiligheidsprofiel.
De onderzoeksvraag waarop in dit onderzoek getracht is antwoord te krijgen, luidt:
“Welke laadtechniek is het meest geschikt om laden tijdens het rijden mogelijk te maken en hoe kan deze techniek worden geïntegreerd in een veilig en goed functionerend wegontwerp voor de Energy Highway N59?”
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gestart met het onderzoeken van de huidige situatie van de N59. Hierbij wordt onderzocht waarom de provincies en gemeentes de nadrukkelijke wens hebben de N59 om te vormen tot een goed functionerende en veilige weg.
Uit onderzoek van de huidige situatie blijkt dat de N59 bekend staat als relatief onveilige weg. Dit wordt verklaard door de hoeveelheid ongelukken die plaatsvindt op de weg. Hiervan blijken inhaalmanoeuvres, het al dan niet vrijwillig op de verkeerde weghelft belanden, de belangrijkste oorzaak. Doordat verkeerveiligheidsanalyse geen eenduidig knelpunt aantoont wordt vastgesteld dat de N59 in zijn geheel niet veilig genoeg is en een herontwerp van het wegontwerp genoodzaakt is.
Om vervolgens te kunnen beantwoorden welke laadtechniek het meest geschikt is om laden tijdens het rijden mogelijk te maken, wordt er onderzoek verricht naar dynamische laadtechnieken.
Uit onderzoek blijken er acht potentiele technieken te zijn welke laden tijdens het rijden mogelijk zouden kunnen maken. Door het bestuderen van de acht laadtechnieken kan al snel de eerste conclusie worden getrokken. Twee van de acht laadtechnieken blijken werkelijk de potentie te hebben om laden tijdens het rijden mogelijk te maken. Bij de overige zes laadtechnieken schort het aan de juiste specificaties op het aspecten als overdrachtsvermogen, overdrachtsefficiëntie en overdrachtsafstand. De overgebleven twee laadtechnieken met potentie om dynamisch te kunnen laden zijn:
- Conductief stroomoverdracht -> genaamd: “Pantograafladen”
- Magnetische resonantie inductie -> genaamd: “Inductieladen”
Beide technieken worden als varianten gedefinieerd. Om te bepalen welke variant het meest geschikt is voor de toepassing van dynamisch laden, worden de varianten verder uitgewerkt. De uitwerking wordt praktisch beschouwd door de varianten toe te passen bij het streekvervoer. Na de uitwerking worden de varianten vergeleken op basis van een Multi Criteria Analyse (MCA). De uitkomst van de vergelijking wordt geverifieerd aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Hierbij wordt een ongunstige situatie geschetst voor de meest geschikte variant volgens het resultaat van de Multi Criteria Analyse.
Uit de variantenvergelijking volgt dat magnetische resonantie inductie (inductieladen) de meest geschikte manier is om laden tijdens het rijden te integreren in het wegontwerp van de Energy Highway N59. Dit wordt bevestigd door de gevoeligheidsanalyse, waar een ongunstige situatie voor inductieladen wordt beschouwd en desondanks blijkt dat dit de meest geschikte toepassing is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
InstituutDelta Academy
PartnersSweco Nederland B.V., Middelburg
Datum2018-01-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk