De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuw leven in Schuttersbosch

Aanbevelingen voor bouwkundig en constructief ontwerp van modulaire woningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuw leven in Schuttersbosch

Aanbevelingen voor bouwkundig en constructief ontwerp van modulaire woningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Architectenbureaus M3H architecten en Bureau Jochem Heijmans hebben een project opgezet voor het renoveren en nieuw bouwen van houten systeembouw woningen in de wijk Schuttersbosch. Hierbij hebben zij een concept bedacht waarbij de basis woning kan worden uitgebreid met standaard uitbreidingsmodules van ongeveer 16 m2. Deze modules kunnen aan de basiswoning en aan elkaar worden gemonteerd. Bijzonder is dat de modules demontabel en inwisselbaar zijn. Dit wil zeggen dat wanneer een bewoner de woning wil verkleinen de module weggehaald kan worden. Deze module kan dan voor een andere woning worden gebruikt. Installaties in de modules worden flexibel en demontabel ontworpen waardoor de module een andere functie kan aannemen wanneer gewenst. Het doel van dit onderzoek is het realiseren van de bouwmethode en constructie voor het betreffende concept, toegespitst op de demontabele connecties die gemaakt worden tussen de modules. Een vereiste is het gebruiken van een houtbouw methode. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: Welke bouwmethodiek en constructie voor het transformeren en nieuw bouwen van de woningen in Schuttersbosch past het best bij het modulaire concept dat is opgesteld door M3H architecten en bureau Jochem Heijmans?
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn verschillende houtbouwmethodes met elkaar vergeleken op basis van een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor het concept. Het onderzoek is verdeeld in 3 delen namelijk; beschrijvend vooronderzoek, exploratief praktijk onderzoek en toegepast onderzoek.
In het beschrijvend vooronderzoek wordt het concept uitgewerkt en randvoorwaarden van het onderzoek opgesteld. Uit deze randvoorwaarden komen de uitgangspunten voort voor het vergelijken van de bouwsystemen. Ook wordt hier vooronderzoek gedaan naar verschillende vormen van houtbouw. In het tweede gedeelte van het onderzoek worden verschillende leveranciers, van bouwsystemen die aansluiten bij de gevonden uitgangspunten en houtbouwmethodes, nader onderzocht door middel van interviews. Met de informatie uit deze interviews worden de systemen vergeleken op basis van de uitgangspunten. Waar nodig worden uitgangspunten toegevoegd en aangepast. Het laatste gedeelte van het onderzoek bestaat uit het uitwerken van de 3 bouwsystemen die naar aanleiding van de interviews het best aansluiten bij de uitgangspunten. In deze fase wordt een stabiliteitsontwerp, plattegronden, details en de opbouw van de gevel uitgewerkt. Hierbij moet rekening worden gehouden met het demontabel maken van de draagconstructie en afwerking. Details die zijn uitgewerkt zijn steeds genomen op een plaats waar modules aan elkaar worden geschakeld.
Het systeem dat op basis van de uitgangspunten het meest geschikt is bevonden voor het betreffende concept is Systimber. Dit blijkt uit iedere fase van het onderzoek. Dit is een vorm van houtschakelbouw. De reden hiervoor is de eenduidigheid van details en de mogelijkheid om te bouwen en demonteren zonder kraan in de bosrijke omgeving waar de woningen worden gebouwd. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het optimaliseren van het project met betrekking tot ontwerp, energie prestatie en milieu prestatie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
InstituutAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersM3H Architecten, Amsterdam
Datum2017-06-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk