De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HZ Sport Zeeland Breed

Wensen, behoeften en mogelijkheden scholen

Rechten:

HZ Sport Zeeland Breed

Wensen, behoeften en mogelijkheden scholen

Rechten:

Samenvatting

Het probleem dat studenten steeds meer eenzaamheid, stress en mentale problemen ervaren wordt steeds groter. Als orgaan van een hogeschool is het noodzakelijk dat HZ Sport kijkt naar de mogelijkheden om bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem. Daarnaast heeft HZ Sport ook zelf een probleem dat ligt bij het niet makkelijk kunnen samenwerken met HZ Cult door verschillende doelgroepen waardoor er onduidelijkheid ontstaat bij studenten.
Een oplossing kan zijn dat HZ Sport bij gaat dragen aan het creëren van een student community door een samenwerking aan te gaan met scholen in de regio middels het initiëren van een samenwerken en faciliteren van een activiteitenaanbod op maat.

In dit verslag wordt onderzoek gedaan naar de hoofdvraag ‘Wat zijn de behoeften, wensen en mogelijkheden van UCR, Scalda Vlissingen, Zwincollege en Scheldemond met betrekking tot een nieuw activiteitenaanbod op maat voor hun leerlingen/studenten gefaciliteerd door HZ Sport?’.
Dit wordt onderzocht door interviews en een enquête af te nemen bij de betrokken scholen. Deze worden getranscribeerd, gelabeld en gecodeerd. Hieruit volgen resultaten die leiden tot de discussie, conclusie en aanbevelingen.
Uit het onderzoek blijkt dat de wensen en behoefte van drie van de vier scholen overeen komen. UCR, Scalda en Zwincollege willen allemaal dat het sociale aspect van sport een doel moet worden in het activiteiten aanbod. Scheldemond wijkt hier vanaf en geeft cognitieve ontwikkeling als doel voor het activiteitenaanbod. De doelgroep voor het activiteitenaanbod worden Zeeuwse studenten van de scholen HZ, Scalda en UCR en Zeeuwse leerlingen uit de sportklassen en bovenbouw van de scholen Zwincollege, Scheldemond. De scholen zouden graag recreatieve activiteiten willen. Dit doen UCR, Zwincollege en Scheldemond in verschillende vormen (lessen, cursussen, clinics, teambuildingactiviteiten en trainingen). Scalda geeft prioriteit aan activiteiten in de vorm van teambuilding. UCR is de enige school die ook toernooien in hun aanbod willen opnemen.
De mogelijkheden van de scholen zijn zodanig voldoende dat er een succesvol activiteitenaanbod op maat kan worden ontworpen. Wel kunnen er bij sommige scholen knelpunten ontstaan bij financiële mogelijkheden en draagvlak onder sommige medewerkers.
De scholen hebben behoefte aan een aanbod waarbij HZ Sport een regisserende rol speelt. Dit betekent dat HZ Sport de activiteiten van begin tot einde verzorgt. Ook is er bij sommige scholen behoefte aan een vorm van samenwerking of een aanbod in de vorm van een ‘keuzemenu’.
Om het activiteitenaanbod op maat tot een succes te maken wordt HZ Sport aanbevolen om een aanbod te ontwerpen per school en niet meer overkoepelend. Dit naar aanleiding van een gesprek met alle stakeholders. De wensen, behoeften en mogelijkheden liggen te ver uit elkaar om een overkoepelend aanbod succesvol te maken. Daarnaast moet er een keuzemenu komen per school. Deze bestaat uit activiteiten die in samenwerking met de school en HZ Sport gekozen zijn. De laatste aanbeveling is dat er één of meerdere gesprekken gepland moeten worden per school om het aanbod concreet te maken. Dit moet gedaan worden binnen het schooljaar 2020-2021 zodat het aanbod in het schooljaar 2021-2022 van start kan gaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSportkunde
AfdelingDomein Business, Vitality & Hospitality
PartnerHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2021-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk