De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie worden de samenwerkingspartners?

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met organisaties in de gemeente Middelburg met een maatschappelijk doel die passen bij Zeelandia Middelburg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Wie worden de samenwerkingspartners?

Een kwalitatief onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met organisaties in de gemeente Middelburg met een maatschappelijk doel die passen bij Zeelandia Middelburg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de overheid wordt er steeds meer verwacht van voetbalclubs (NOC*NSF, z.d.), dat zij bijdragen aan oplossingen en problemen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, integratie en gezondheid (Eekeren, 2016). Zeelandia Middelburg wil laten zien dat zij maatschappelijk betrokken is, door met meerdere organisaties samen te werken die ook een maatschappelijk doel hebben. Om meer samenwerking te creëren en te bereiken, zijn de opties om samen te werken met de organisaties overwogen.
Het Hall-framework van Koelen en collega’s (2012), is het model dat gebruikt is in dit onderzoek. Het model bestaat uit: de institutionele factoren, de (inter)persoonlijke factoren, de organisatie van de samenwerking en de clusters leercultuur en context. In dit onderzoek zijn de institutionele factoren onderzocht. Over de overige factoren zijn aanbevelingen gedaan. Bij de institutionele factoren horen: het beleid, de planning en de financiering. Deze kunnen het samenwerkingsverband stimuleren of afremmen. Het is belangrijk dat de verschillen in de institutionele factoren geen belemmeringen gaan vormen voor de samenwerking (Scheffel, 2015).
De institutionele factoren en samenwerkingsmogelijkheden zijn bevraagd tijdens interviews bij Zeelandia Middelburg en de overige organisaties in de gemeente Middelburg met een maatschappelijk doel. Bij Zeelandia Middelburg zijn de verenigingsmanager en twee bestuursleden geïnterviewd en bij de overige organisaties zijn er acht interviews gehouden met betrokkenen binnen de organisatie.
In de discussie zijn de resultaten van de interviews met elkaar en met de literatuur vergeleken. Hieruit bleek dat het beleid van Zeelandia Middelburg en de acht organisaties van elkaar verschilden, zoals ook al uit de literatuur gebleken was. Deze verschillen gaven volgens de onderzoeker tot nu toe geen belemmeringen. De planning van Zeelandia Middelburg en de acht organisaties sloten tot nu toe ook prima bij elkaar aan, waardoor ook daar geen belemmeringen te vinden waren. Alleen bij de financiën kan er niet duidelijk worden geconcludeerd of er belemmeringen zullen zijn. Dit onderwerp zal goed besproken moeten worden tijdens gesprekken tussen Zeelandia Middelburg en de andere organisaties. Uiteindelijk zijn er ook veel samenwerkingsmogelijkheden naar voren gekomen, waar Zeelandia Middelburg en de andere organisaties met elkaar over moeten praten om tot samenwerking te komen. Vervolgens zijn de deelvragen en de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord in de conclusie.
In het onderzoek is er uiteindelijk een duidelijk advies gegeven aan Zeelandia Middelburg met welke organisaties met een maatschappelijk doel ze binnen de gemeente Middelburg zouden kunnen samenwerken. Wanneer de samenwerking werkelijkheid wordt, zal dit een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke betrokkenheid die Zeelandia Middelburg heeft. Meer samenwerking zal ook meer financiële middelen opleveren voor Zeelandia Middelburg of andere voordelen, die geïnvesteerd kunnen worden in de visie en het beleid van de vereniging. De naamsbekendheid zal ook worden vergroot, wat voor meer leden kan zorgen en een positief imago.
Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen voor de praktijk geformuleerd:
• Maak als bestuur concrete doelen en bespreek het onderzoeksverslag
• Neem contact op met de acht organisaties
• Voer een gesprek met zeven organisaties
• Zorg voor een positieve houding ten opzichte van de samenwerking
• Gebruik de samenwerkingsfactoren voor het succes van de samenwerking
• Creëer een leercultuur en sta stil bij situaties

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingDomein Economie
Academie voor Economie & Management
PartnerVoetbalvereniging Zeelandia Middelburg, Middelburg
Datum2017-11-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk