De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer met minder personeel

Een onderzoek naar reductie van het aantal uur op de bouwplaats

Rechten:

Meer met minder personeel

Een onderzoek naar reductie van het aantal uur op de bouwplaats

Rechten:

Samenvatting

De bouw trekt aan, de hoeveelheid werken blijven stijgen, maar de hoeveelheid beschikbaar personeel op de bouwplaats blijft nagenoeg gelijk. Alle werkzaamheden moeten zo snel mogelijk gebeuren met minimale inzet van bouwplaatspersoneel. Dit heeft tot gevolg dat aannemers naar innovatieve efficiëntere oplossingen moeten zoeken om aan deze vraag te kunnen voldoen. Ook Aannemingsbedrijf Fraanje en de afdeling Rianthuis binnen Fraanje kunnen niet onder deze marktwerking uit en hebben een beperkte inzetbaarheid van het bouwplaatspersoneel. Rianthuis realiseert vrijstaande woningen voor de particuliere sector op basis van een gestandaardiseerd aanbod, waarbij de klant zijn wensen kan doorvoeren in het ontwerp.

Het doel van dit onderzoek is om een reductie op de bouwtijd te realiseren door het wijzigen van het huidige bouwproces naar een prefab bouwproces. Dit moet uiteindelijk tot een reductie op de bouwtijd lijden. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke aanpassingen dienen in het bouwproces van Rianthuis doorgevoerd te worden om een besparing op de arbeid te realiseren? Het huidige traditionele bouwproces zal in deze situatie dus aanpassingen ondergaan, waardoor de materialen waarmee gebouwd wordt wijzigen.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is door middel van kwalitatief onderzoek naar een totaalplaatje in de casco industrie gezocht; compleet afgewerkte units bestaande uit beton, hout of staal. Hiervoor is een selectie van leveranciers opgesteld. Echter, deze leveranciers geven aan geen kans van slagen te zien, Rianthuiswoningen zijn stuk voor stuk maatwerk en bevatten geen repetitie. De leveranciers in de casco industrie geven aan, wegens technische dan wel organisatorische redenen, de productie niet te willen starten. Dit onderzoek heeft hiermee aanzet gegeven tot alternatieve prefab oplossingen, zo is onderzoek gedaan naar onderdelen uit de woning die geprefabriceerd kunnen worden. Uit dit vervolgonderzoek is gebleken dat er op een viertal onderdelen uit de woning tijdswinst te behalen valt. Door het toepassen van prefab funderingsbalken, prefab Porotherm binnenspouwblad, prefab Kingsize binnenwanden en een steenstripplatensysteem kan door kwantitatief onderzoek worden aangetoond dat gemiddeld 25% van de arbeid gereduceerd kan worden.
Het onderzoek heeft nieuwe inzichten gegeven in het toepassen van prefab elementen waarbij het mogelijk blijft de verscheidenheid aan klantwensen te vertalen naar een ontwerp. Tevens is aangetoond dat het niet mogelijk blijkt een cascosysteem toe te passen wegens dit maatwerk. Wanneer deze wens naar een casco systeem blijft bestaan, is het advies om van dit maatwerk af te stappen en een concept te ontwikkelen waarbij een standaard aanbod geldt. Het advies voor een vervolgonderzoek is dan ook om de vraag naar gestandaardiseerde woningen te inventariseren onder de klanten en daarbij een bedrag in mindering te brengen op de begroting wat klanten ervoor over hebben om hun keuzevrijheid op te geven. De verwachting is namelijk dat deze woningen goedkoper uitvallen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingDomein Techniek
Domein Technology, Water & Environment
PartnerAannemingsbedrijf Fraanje B.V., 's-Heer Arendskerke
Datum2019-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk