De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Analyse ontwerp-/toets-methode teenconstructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Analyse ontwerp-/toets-methode teenconstructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is het rapport van het verdiepend onderzoek naar verschillende ontwerp-/toetsmethodes voor de teenconstructie aan een dijk met een glad talud van gezette steen. Dit onderzoek heeft de focus gekregen op de formules voor het bepalen van de steendiameter. De vier redenen hiervoor zijn: 1. De steendiameter is bepalend voor de gehele teenconstructie; 2. De formules hebben nagenoeg de enigste wettenschappelijke onderbouwing die onderzocht kan worden; 3. Er zijn verschillende discussies tussen deskundige over de formules; 4. Er zijn nieuwe formules en inzichten. De volgende centrale vraag is gesteld: Welke formule voor de teenbestorting aan een dijk met een glad talud van gezette steen is het best in het kader van nauwkeurigheid, volledigheid en toepasbaarheid? Het onderzoek heeft uitgewezen hoe nauwkeurig, volledig, en toepasbaar de formules zijn. Hieruit is gebleken dat: Empirische formules De formules van der Meer 1990 en van Gent & van der Werf 2014 hebben de beste beoordeling. De uitkomsten van de formule Gerding 1993 sluiten goed aan op de formules van der Meer 1990 en van Gent & van der Werf 2014. Door de slechte aansluiting op de geldigheidsgebieden en het ontbreken van de golflengte wordt de formule als twijfelachtig beschouwd. De formules van der Meer 1998 en Ebbens 2009 zijn onbruikbaar door het toepassen van bepaalde parameters en een geldigheidsgebied. Koepelformule De keuze om de Koepelformule 2014 op te stellen door een synthese tussen de laagwaterformule van der Meer 1990 en de hoogwaterformule van Gent & van der Werf 2014 is als beste optie bevonden, omdat deze formules de beste beoordeling hebben van de empirische formules in dit onderzoek. Echter zijn de uitkomsten van de koepelformule 2014 in de Excelrekenbladen van Bijlage III zijn veel lager dan de uitkomsten van de formules van der Meer 1990 en van Gent & van der Werf 2014 maar toont wel in grote lijnen hetzelfde verloop in de grafieken. Het grote verschil tussen de uitkomsten wijst er op de huidige formulering van de Koepelformule 2014 veranderd moet om dezelfde uitkomsten te geven als de formule van der Meer 1990 en de formule van Gent & van der Werf 2014. De beste formule voor het ontwerpen en toetsen van de steendiameter is de Koepelformule 2014, omdat deze alle waterstanden kan berekenen. Er moet wel eerst een goede aansluiting gemaakt worden op de uitkomsten van de formule van der Meer 1990 en de formule van Gent & van der Werf 2014. Wanneer deze aansluiting er nog niet is is het advies de formule van der Meer 1990 en de formule van Gent & van der Werf 2014 beide toe te passen. De uitkomsten van testcases in Bijlage III wijzen uit dat de maatgevende belasting optreedt bij hoge waterstanden. Dit betekent dat orbitale stromingen de maatgeven de belastingen veroorzaken. Verdiepend onderzoek naar de invloed van orbitale stromingen op breuksteen kan uitwijzen hoe nauwkeurig de formule de steendiameter berekenen en het verloop van de uitkomsten in de grafiek van de testcases bevestigen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerRijkswaterstaat Zee en Delta, Middelburg
Datum2017-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk