De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Databank Staatssteun

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Databank Staatssteun

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De grondslag van staatssteun staat in het EG-Verdrag. Doordat dit verdrag supranationaal is, heeft het een directe doorwerking op Nederland. In artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag staan de criteria van staatssteun. De uitzonderingen hierop staan in artikel 87, lid 2 en 3, van het EG-Verdrag. In artikel 87, lid 3, sub e, van het EGVerdrag wordt de bevoegdheid gegeven vrijstellingsverordeningen vast te stellen. Er zijn in totaal zes vrijstellingsverordeningen. In artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag, worden DAEB genoemd. In het Altmark-arrest (over DAEB) heeft het Hof van Justitie de voorwaarden bepaald wanneer DAEB geen staatssteun zijn.
Mochten er meerdere steunmaatregelen op dezelfde kosten verstaan, dan is dit cumulatie. Dit moet, behalve in de uitzonderingsgevallen, eerst gemeld worden bij de Commissie. Blijkt uit de criteria dat er sprake is van staatssteun en kan er geen beroep worden gedaan op een vrijstelling, dan moet de steunmaatregel gemeld worden. De aanmelding moet zodanig vormgegeven zijn, dat de kans op goedkeuring optimaal is.
De soorten projectaanvragen waar Stimulus Programmamanagement
staatssteunadvies van derden heeft gebruikt kunnen worden onderverdeeld in een drietal soorten. Ten eerste de DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang), de ODR (Omnibus Decentraal Regeling) en de openbare infrastructuur. Er kan dus worden gezegd dat Stimulus al ervaring heeft met deze soorten projectaanvragen.
Om te bepalen of er sprake is van staatssteun wordt er bij Stimulus gebruik gemaakt van een tweetal checklisten. Een ervan is ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant, de andere is van Stimulus zelf. In principe staat er in deze checklisten
dezelfde zaken opgenomen. Maar die van de provincie is meer gericht op de staatssteunvraag, terwijl die van Stimulus meer op het proces gericht is.
Naast de reeds genoemde informatie, staan in de databank ook de volgende onderwerpen: beleidsregels van de Commissie, bijzondere omstandigheden, cultuur,vrijstellingsverordeningen, aanbesteden en handreikingen.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersStimulus Programmamanagement
Datum2009-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk