De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wet koop onroerende zaken: Tijd voor een andere visie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wet koop onroerende zaken: Tijd voor een andere visie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2003 is de Wet koop onroerende zaken aangenomen onder artikel 7:2 BW. De wet geeft in lid 1 aan dat de koopovereenkomst tussen een consumentkoper en een verkoper betreffende een woning schriftelijk tot stand moet komen. Vanwege de zeer uiteenlopende uitspraken in de lagere rechtspraak heeft de Hoge Raad in cassatie geoordeeld dat het schriftelijkheidsvereiste zowel particuliere koper als particuliere verkoper dient. Indien sprake is van een bijzondere omstandigheid kan de schriftelijke vastlegging niet bij de verkoper door een rechterlijke uitspraak afgedwongen worden. De koper kan wel schadevergoeding vorderen. Omdat in het arrest niet nader wordt ingegaan op wat een bijzondere omstandigheid kan zijn en welke kosten voor schadevergoeding in aanmerking komen en jurisprudentie of literatuur ontbreekt, kan er alleen door de casus te vertalen naar de omschrijving uit het arrest bekeken worden of een geslaagd beroep kan worden gedaan op de bijzondere omstandigheid. Naast het schriftelijkheidsvereiste is in lid 2 een bedenktijd van drie dagen opgenomen voor een consumentkoper van een woning. De wetgever heeft de koper met een bedenktijd willen beschermen tegen een overhaaste beslissing met verstrekkende gevolgen. De bedenktijd is ontstaan in een overspannen woningmarkt waarin er sprake was van veel vraag en weinig aanbod. Nu de woningmarkt door de huidige crisis drastisch is veranderd van een verkopers- in een kopersmarkt is de rol van de zwakkere partij ook gekeerd van koper naar verkoper. Gezien de huidige omstandigheden op de woningmarkt kan de verkoper ook gebaat zijn bij een bedenktijd om zich ervan te vergewissen dat hij aan deze verplichtingen met zekerheid kan voldoen. Gelet op de huidige marktomstandigheden dient de wet, die beoogd heeft de zwakkere partij te beschermen, aangepast te worden met een gelijkwaardige bedenktijd voor een verkoper. Pas dan zijn alle partijen onder alle omstandigheden beschermd en is de Wet koop onroerende zaken conjunctuurongevoelig en biedt deze zowel rechtsgelijkheid aan de koper als aan de verkoper van een woning.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersKin ERA makelaars, Rijen
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk