De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding bij functiewijziging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding bij functiewijziging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds de Hoge Raad de AVM-arresten en het Philips/Oostendorp-arrest heeft gewezen, heeft er een wijziging plaatsgevonden van de leer op het gebied van de toepassing van het schriftelijkheidsvereiste bij een functiewijziging. Het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding houdt in dat het concurrentiebeding schriftelijk en persoonlijk moet worden overeengekomen. Als een feitenrechter wil toetsen of werkgever en werknemer bij een functiewijziging op een juiste wijze invulling hebben gegeven aan het schriftelijkheidsvereiste, dan dient hij cumulatief te toetsen of (I) er sprake is van een ingrijpende functiewijziging en (II) dat door deze ingrijpende functiewijziging het concurrentiebeding zwaarder op de werknemer is gaan drukken. Met de AVM-arresten heeft de Hoge Raad benadrukt dat een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding en zwaarder drukken los van elkaar moeten worden beoordeeld. De Hoge Raad heeft in haar arresten niet duidelijk aangegeven wanneer er nou precies sprake is van een ingrijpende functiewijziging. Er is geen sprake van een ingrijpende functiewijziging als de functiewijziging bij het aangaan van het oorspronkelijke concurrentiebeding niet was te voorzien. In het Philips/Oostendorp-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat er aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan, als de werkgever arbeidsvoorwaarden aan de werknemer toekomt en de werknemer zich akkoord verklaart met die arbeidsvoorwaarden middels een akkoordverklaring. Feitenrechters passen de gestelde criteria van de Hoge Raad uit het Brabant/Van Uffelen-arrest, de AVM-arresten en het Philips/Oostendorp-arrest goed toe. De manier waarop feitenrechters de toepassing van het schriftelijkheidsvereiste bij functiewijz. toetsen is niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersVan Zinnicq Bergmann Advocaten
Datum2011-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk