De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het voordeel van een nadeelcompensatieverordening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het voordeel van een nadeelcompensatieverordening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op grond van het égalitébeginsel is een bestuursorgaan gehouden om de schade te vergoeden die voortvloeit uit een rechtmatige overheidsdaad. Deze schadevergoeding wordt nadeelcompensatie genoemd. Een benadeelde die meent schade te hebben geleden kan zich richten tot het bestuursorgaan dat het rechtmatige besluit heft genomen. Aan een verzoek om nadeelcompensatie zijn een aantal voorwaarden gebonden. De nadeelcompensatieregeling is nog niet wettelijk vastgelegd. In 2013 is het wetsvoorstel omtrent de nadeelcompensatieregeling aangenomen. Deze is tot op heden nog niet in werking getreden.
De gemeente Dordrecht heeft in 2006 een verordening opgesteld voor de behandeling van nadeelcompensatieverzoeken. Met inachtneming van het wetsvoorstel omtrent de nadeelcompensatieregeling en verordeningen van andere gemeenten is de verordening van de gemeente Dordrecht geactualiseerd. De gemeente Dordrecht zit in een samenwerkingsverband met vijf andere gemeenten. Samen worden zij de Drechtstedengemeenten genoemd. Om de samenwerking tussen deze gemeenten te bevorderen en de verzoeken om nadeelcompensatie eenduidig te regelen, is ook aan de overige Drechtstedengemeenten geadviseerd om de verordening vast te stellen. Voorts komt uit het onderzoek naar voren dat het verstandig is dat de Drechtstedengemeenten een gemeenschappelijke adviescommissie instellen voor de advisering van verzoeken om nadeelcompensatie.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieServicecentrum Drechtsteden: Juridisch Kenniscentrum
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk