De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rode draad in de prostitutiebranche van de gemeente Maasgouw.

Een handreiking voor de toepassing van de 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' in de praktijk.

De rode draad in de prostitutiebranche van de gemeente Maasgouw.

Een handreiking voor de toepassing van de 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' in de praktijk.

Samenvatting

Het wetsvoorstel 'Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' beoogt de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Als belangrijkste oorzaken voor die misstanden worden de gemeentelijke en regionale verschillen in het prostitutie- en vergunningenbeleid aangemerkt en het ontbreken van voldoende zicht op niet-vergunde bedrijven en bepaalde vormen van prostitutie, zoals escort en thuiswerk. Het wetsvoorstel kent daarom de volgende doelstellingen: het verkleinen van lokale en regionale verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door regulering van alle vormen van prostitutie, het vereenvoudigen van toezicht en handhaving.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de juridische gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel voor de gemeente Maasgouw zijn. Hierbij zijn de gevolgen voor het prostitutiebeleid en de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in kaart gebracht. Tevens is aangegeven wat dit wetsvoorstel betekent voor de samenwerking van de gemeente met haar ketenpartners. Dit rapport dient daarbij te worden gezien als een handreiking voor het bestuur om het wetsvoorstel te implementeren en misstanden in de prostitutiebranche op lokaal niveau te voorkomen dan wel te minimaliseren.

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn de invoering van een verplicht en uniform vergunningenstelsel voor seksbedrijven, de mogelijkheid voor gemeenten om bij verordening voor prostitutiebedrijven een nul-beleid of maximumbeleid te hanteren, de registratieplicht voor alle prostituees, de verhoging van de minimum leeftijd van prostituees van 18 jaar naar 21 jaar, de strafrechtelijke aanpak van illegale prostitutie door sanctionering van de klant en de prostituee en maatregelen en instrumenten om toezicht en handhaving te vereenvoudigen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGemeente Maasgouw
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk