De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reclasseringstoezicht. Zijn er mogelijkheden tot het uitbreiden van de controlemiddelen die worden ingezet tijdens de controle van de bijzondere voorwaarden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reclasseringstoezicht. Zijn er mogelijkheden tot het uitbreiden van de controlemiddelen die worden ingezet tijdens de controle van de bijzondere voorwaarden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Reclasseringstoezicht kan opgelegd worden aan een dader/verdachte in plaats van een gedeelte van een gevangenisstraf of maatregel. Toezicht bestaat uit een agogische kant en uit een controlekant. Dit onderzoek gaat over de controlekant van een toezicht. Aan een toezicht zijn voorwaarden verbonden. De algemene voorwaarde, die inhoudt dat de client gedurende zijn proeftijd niet opnieuw een
strafbaar feit pleegt is altijd aan een toezicht verbonden. Toezicht op zich is een bijzondere voorwaarde. Maar het bevoegd gezag, dat het toezicht oplegt, kan aan het reclasseringstoezicht specifieke bijzondere voorwaarden verbinden. De bijzondere
voorwaarden die aan een toezicht verbonden kunnen worden staan opgesomd in artikkel 14c Wetboek van Strafrecht. Het is de taak van de reclassering om te controleren of de client zich aan de bijzondere voorwaarden houdt. Dit doen zij door middel van controlemiddelen. De reclassering maakt op dit moment onder andere
gebruik van een huisbezoek en urinecontrole om te controleren of de client zich aan de voo rwaarden houdt. Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden tot het uitbreiden van de controlemiddelen. Van de aanbevelingen voor nieuwe controlemiddelen, die vergaard zijn door middel van een enquete onder de toezichthouders en een brainstormsessie tijdens het RMO, is onderzocht of deze
ingezet kunnen worden tijdens de controle van de bijzondere voorwaarden. Er is gebleken dat de reclassering haar controlemiddelen zou kunnen uitbreiden. Wanneer het wetsvoorstel Identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen wordt
aangenomen is het voor de reclassering mogelijk om de identiteit van de client te verifiëren. Daarnaast zou de reclassering gebruik kunnen maken van lekencontrole om de bijzodere voorwaarden te controleren. De leek dient wel in dienst van de reclassering te zijn. De reclassering zou in de toekomst gebruik kunnen maken van
cameratoezicht op openbare plaatsen. Samen met de gemeenten die de beelden van de camera's bekijken zou de reclassering hierover afspraken kunnen maken. Het cameratoezicht zou ingezet kunnen worden tijdens de controle van bijvoorbeeld het locatiegebod. Tevens zou de reclassering kunnen toezien op het urineren tijdens de
urinecontrole. In de regio 's-Hertogenbosch gebeurt dit nog niet maar in andere regio's van de reclassering wordt dit wel gedaan. De regio 's-Hertogenbosch zou deze werkwijze kunnen overnemen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieReclassering Nederland, regio 's-Hertogenbosch
Datum2009-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk