De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het Personenvennootschapsrecht, Van Maatschap naar OVR of BV?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het Personenvennootschapsrecht, Van Maatschap naar OVR of BV?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor onderzoek naar het Wetsvoorstel (31 065) titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (het Personenvennootschapsrecht) is de vraag van Vechtstede Notarissen om te onderzoeken welke ondernemingsstructuur het beste past na afweging van zowel juridische aspecten als overdrachtsbelastingsaspecten? In het
Personenvennootschapsrecht verdwijnen de rechtsvormen Maatschap en V.O.F. Aangezien Vechtstede Notarissen op dit moment als Maatschap fungeert, is het onduidelijk welke ondernemingsstructuur hierop aansluit in het aankomende Personenvennootschapsrecht.
Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek is volgens de onderzoeker, dat de beperkte aansprakelijkheid van een BV niet vanzelfsprekend is. Een constructie van rechtspersonen kan door onbehoorlijk bestuur, hoofdelijke aansprakelijkheid met zich meebrengen. Vechtstede Notarissen heeft ook een dergelijke constructie in haar Maatschap. Niettemin is door de onderzoeker geconcludeerd, dat het risico op hoofdelijke aansprakelijkheid bij de bestuurders van een BV-constructie, alsnog kleiner is dan bij de OVR. Daarom is bij het maken van een keuze voor een ondernemingsstructuur voor Vechtstede Notarissen niet gekozen voor omzetting van de Maatschap in een OVR. Wel is gekozen voor een ondernemingsstructuur met een BV. Echter de derde keuzemogelijkheid betreft een BV met aanvullende
overeenkomst, waarin de bepalingen van de huidige maatschapsovereenkomst opgenomen kunnen worden. Deze laatste keuze wordt uiteindelijk ook door de onderzoeker aanbevolen aan Vechtstede Notarissen. Het resultaat zal zijn een Maatschap die wordt omgezet in een BV met daaraan verbonden een holding BV en de persoonlijke BV's van de vennoten. De holding BV heeft als functie een scheiding te creëren tussen het vermogen en de uitoefening van het beroep, dit in verband met het afschermen van de kantoorpanden die geplaatst worden in de omgezette BV. Wel moet volgens de onderzoeker gelet worden op de vrijstelling van overdrachtsbelasting in verband met de inbreng van het vermogen van een rechtsvorm in een
rechtspersoon. Deze vrijstelling gaat niet samen met de ingroeiregeling van een Maatschap. Dit komt doordat een ingroeiende vennoot de verhoudingen van een omgezette rechtspersoon verandert, waardoor niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een vrijstelling. Een oplossing die door de onderzoeker wordt aangedragen is om de ingroeiregeling drie jaar lang stil te leggen, om later alsnog een groter aandeel te verkrijgen. De consequentie hiervan is, dat over het later verkregen deel overdrachtsbelasting moet worden betaald.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerVechtstede Notarissen
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk