De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van patiënt naar cliënt Wet cliëntenrechten zorg binnen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van patiënt naar cliënt Wet cliëntenrechten zorg binnen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren hebben verschillende personen en instanties onderzocht of de positie van de cliënt in de zorg goed is gewaarborgd. Uit deze onderzoeken bleek dat de huidige cliëntenwetgeving knelpunten kent en lacunes bevat. Daarom heeft het ministerie van VWS één integrale wettelijke regeling opgesteld waarin de rechten van de cliënt in de zorg solide worden verankerd: de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Als deze wet in Nederland wordt ingevoerd, verandert het een en ander op juridisch gebied voor zorgaanbieders in Nederland. Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (FZR) zal moeten voldoen aan de aspecten uit deze wet. Het doel van dit rapport is weergeven of de bestaande systemen, regels en procedures die uitvoering geven aan de huidige gezondheidsrechtelijke wet- en regelgeving binnen het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, voldoen aan de Wet cliëntenrechten zorg en wat het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal eventueel moet aanpassen, dan wel nieuw moet ontwikkelen naar aanleiding van de Wcz. De Wcz gaat in op de relatie tussen de cliënt en de zorgaanbieder. De cliënt krijgt in de Wcz recht op kwaliteit van zorg, recht op afstemming tussen zorgaanbieders, recht op (keuze-)informatie, toestemming, dossiervorming en privacy, recht op een effectieve, laagdrempelige klachten- en geschillenbehandeling en recht op medezeggenschap en goed bestuur. Tevens worden waarborgen in de Wcz opgenomen. Met deze rechten en waarborgen wordt de rechtspositie van de cliënt versterkt.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerFranciscus Ziekenhuis Roosendaal
Datum2010-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk