De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vormerkung, beslag en de notaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vormerkung, beslag en de notaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Vormerkung biedt kopers van registergoederen (zoals woningen) de mogelijkheid om de koop in te schrijven in de openbare registers. Door inschrijving van de koop kunnen bepaalde rechtsfeiten (zoals een vervreemding/bezwaring na inschrijving van de koop, een onderbewindstelling van de verkoper, een beslag op het registergoed en een faillissement van de verkoper) niet meer tegen de koper ingeroepen worden. In theorie wordt de koper beschermd door het recht op nakoming van de levering van het registergoed veilig te stellen. In de praktijk blijkt dat inschrijving van de koop (waardoor de naam van de koper openbaar wordt) ervoor kan zorgen dat een schuldeiser van de verkoper beslag kan leggen op de koopsom onder de koper. Het gevolg hiervan is dat de overdracht van een registergoed in gevaar kan komen doordat de koper de koopsom niet meer onder de notaris kan storten. Voor een (kandidaat-)notaris is juridische status van de Vormerkung hierdoor onduidelijk, waardoor sommige notariskantoren kopers het advies geven geen gebruik te maken van de Vormerkung.
Deze scriptie gaat in op de factoren die van invloed kunnen zijn op het advies van de (kandidaat-)notaris om de koop in te schrijven. Daarnaast zal worden onderzocht in welke praktijksituaties inschrijving van de koop onder huidig recht (nog) nuttig en/of noodzakelijk kan zijn. Verder zal worden ingegaan op het Wetsvoorstel verbeterde werking Vormerkung en de gevolgen van dit wetsvoorstel op de adviespraktijk.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersNotariskantoor mr. J.A. Kool
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk