De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met beslisboom op tijd een raad

Onderzoek naar de toepasbaarheid van een digitale beslisboom bij de schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen van de participatiewet, waarbij de beslisboom een informerende en oplossingsgerichte rol heeft.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met beslisboom op tijd een raad

Onderzoek naar de toepasbaarheid van een digitale beslisboom bij de schending van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen van de participatiewet, waarbij de beslisboom een informerende en oplossingsgerichte rol heeft.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn de arbeidsverplichtingen van art.18 lid 4 Pw geüniformeerd. Hierdoor is de handhaving van deze verplichtingen scherper geworden in combinatie met een strenger maatregelenregime. De hoogte en de duur van de maatregel is door de wetgever bepaald. Het is namelijk 100% verlaging van de uitkering gedurende ten minste één en ten hoogste drie maanden. Bij recidive is de duur van de maatregel in iedere geval langer dan bij de eerste keer. De ontheffing van de arbeidsverplichtingen wordt heel zelden en in een uitzonderlijke gevallen voor een beperkte periode toegestaan.
Vóór de wetswijziging mochten de gemeenten bij de eerste keer van niet nakoming een waarschuwing geven. Na de wetswijziging is deze mogelijkheid afgeschaft. Er is heel weinig beleidsvrijheid gebleven voor het college van B &W ten aanzien van de handhaving van de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Het college van B & W mag alleen kiezen tussen één, twee of drie maanden. Afzien van de verlaging van de uitkering is alleen toegestaan indien elke vorm van verwijtbaarheid volledig ontbreekt of indien er sprake is van dringende redenen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieRaad voor Rechtsbijstand
Datum2018-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk