De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

..Oost, West Thuis niet zo best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

..Oost, West Thuis niet zo best

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de volgende centrale vraag: Welke procedurele aspecten omtrent de Wet Tijdelijk Huisverbod zijn belangrijk voor de advocatuur om optimale rechtshulp aan cliënten te kunnen bieden en welke inzichten zijn af te leiden uit de jurisprudentie van januari tot en met april 2009? Het doel van deze scriptie is om te zorgen dat De Lange C.S. goed is voorbereid wanneer de eerste huisverbodzaken zich voordoen, aangezien deze wet erg nieuw en recent is.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het tijdelijk huisverbod heeft als doel om in een situatie van huiselijk geweld of een vermoeden daarvan, escalatie te voorkomen en een periode van rust de creëren voor de betrokkenen. De pleger mag in eerste instantie gedurende 10 dagen de woning niet betreden (of zich ophouden bij) en contact opnemen met de achterblijvers. Het tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de burgemeester of de gemandateerde hulpofficier van justitie, bij ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen die in de woning verblijven.

De opbouw van de scriptie is als volgt: hoofdstuk 2 is een introductie op deze scriptie. Hierin wordt beschreven wat huiselijk geweld is en wat de achtergrond van de Wth is; Vervolgens komt in hoofdstuk 3 o.a. aan bod wat het huisverbod inhoud, wie bevoegd is op het op te leggen, wanneer het mag worden opgelegd en wordt een vergelijking gemaakt met het straat- en contactverbod; In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bestuursrechtelijke procedure van het huisverbod en of het huisverbod ook vanuit het strafrecht kan worden opgelegd. Ook wordt beschreven of er samenloop kan bestaan tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedure; Hoofdstuk 5 betreft de organisatie van de piketdienst en de vergoeding voor de advocaat voor het bieden van rechtshulp aan een uithuisgeplaatste; Daarna komt in hoofdstuk 6 aan bod hoe de twee rechtsmiddelen de voorlopige voorziening en het beroep zich tegenover elkaar verhouden. Ook worden de procedurele aspecten van deze rechtsmiddelen beschreven; In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de jurisprudentie en welke inzichten hieruit zijn af te leiden; Als laatst worden de conclusies van dit onderzoek weergegeven en worden aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 betreft een eigen visie op het onderwerp en een evaluatie op het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersAdvocatenkantoor De Lange C.S. te Tilburg
Datum2009-06
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk