De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afstudeerscriptie gaat over de (belangrijkste) wijzigingen welke de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen met zich heeft meegebracht. Het betreft wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht welke per 1 januari 2012 zijn ingevoerd. Deze wijzigingen zijn ingevoerd naar aanleiding van de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Door het bestuderen van de echtscheidingspraktijk is vastgesteld wat de drie belangrijkste wijzigingen zijn voor de personen- en familierechtadvocaat. Hierdoor is de scriptie bruikbaar voor personen- en familierechtadvocaten, personen die een echtscheidingsprocedure zijn gestart op of na 1 januari 2012 of voornemens zijn om deze gaan starten. De belangrijkste wijzigingen zijn de wijzigingen op het gebied van de vergoedingsrechten, namelijk de beleggingsleer welke is vastgelegd in art. 1:87 BW, de wijziging van de verhaalspositie van schuldeisers na ontbinding van de huwelijksgemeenschap en het vervroegen van het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap, namelijk op het tijdstip van het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding. Deze drie wijzigingen zijn uitgebreid behandeld in de scriptie, er zijn voorbeelden gegeven om de theorie beter te begrijpen, er is jurisprudentie behandeld en uiteindelijk zijn aan de hand hiervan conclusies en aanbevelingen gegeven. Deze geven antwoord op de centrale vraag: 'Welke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht heeft de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen, welke op 1 januari 2012 in werking is getreden, met zich meegebracht en wat dient er als gevolg daarvan te veranderen in de advisering door personen- en familierechtadvocaten aan gehuwde personen, personen met een geregistreerd partnerschap en personen die op of na 1 januari 2012 een echtscheidingsverzoek indienen?'

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnerEquo Advocaten
Datum2013-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk