De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

een reden om te proosten voor de gemeente Tiel?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De nieuwe Drank- en Horecawet

een reden om te proosten voor de gemeente Tiel?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De nieuwe Drank- en Horecawet treedt naar verwachting medio 2012 in werking. Een belangrijke wijziging betreft de decentralisatie van het toezicht. Het toezicht op de naleving van deze wet gaat over van de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit naar gemeenten. De gemeente Tiel heeft nog niet geïnventariseerd wat de gewijzigde wet voor haar betekent. Tevens wil de gemeente graag weten hoe andere gemeenten haar regelgeving ten aanzien van de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening hebben georganiseerd. De gemeente Tiel krijgt op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet meer instrumenten om op lokaal niveau regels te stellen. De gemeenteraad krijgt, naast de vier bestaande verordende bevoegdheden, twee nieuwe verordenende bevoegdheden (toegangsleeftijd koppelen aan sluitingstijd en regulering prijsacties). Daarnaast moet de gemeenteraad een verordening voor paracommerciële instellingen vaststellen. Voor het toezicht op de naleving van de wet kan de gemeente op regionaal niveau samenwerken. De burgemeester wordt in medebewind belast met de uitvoering van de wet. Hij krijgt extra handhavingsbevoegdheden(sanctie detailhandelaren, schorsing rankvergunning en strafbaarstelling van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar). Ten aanzien van het wetsvoorstel is geconstateerd dat de bevoegdheden voor lastenverzwaring en lastenverlichting zorgen. Anderzijds moet de gemeente meer tijd investeren in handhaving van de wet. De gemeente wordt aanbevolen om in aanloop naar de nieuwe wet, en voor een goede uitvoering van deze wet, samen te werken met politie, brandweer en horecaondernemers. Tot slot is het belangrijk dat de gemeente voor invoering van de wet haar vergunningbestand actualiseert.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool
Partnergemeente Tiel
Datum2012-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk