De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De bestuurlijke boete in de Drank- en Horecawet

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Steenbergen is onderzoek gedaan naar de invoering van de bestuurlijke boete in het gemeentelijk handhavingsbeleid in het kader van de Drank- en Horecawet. De bestuurlijke boete is namelijk een nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente, dit in tegenstelling tot de bestuurlijke strafbeschikking wat thans wordt ingezet. De centrale vraag in dit onderzoek is welke aanbevelingen betreffende de handhaving van de Drank- en Horecawet kunnen worden afgeleid uit de invoering van de bestuurlijke boete in het gemeentelijk handhavingsbeleid.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn dat de invoering van de bestuurlijke boete in het gemeentelijk handhavingsbeleid van de gemeente Steenbergen geen ingrijpende gevolgen met zich brengt. Veel zaken zijn geregeld in een bovenlokale Boa-pool.
De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek is dat de bestuurlijke boete een criminal charge is in de zin van het EVRM. Hierdoor dient een Boa een overtreder de cautie af te nemen als deze wordt gehoord en gelden eisen voor de bewijsvoering en motivering van het boeterapport.
De belangrijkste aanbevelingen aan de gemeente zijn om de betrokken juridisch medewerkers zich te laten verdiepen in de materie, waarbij de verschillen met de bestuurlijke strafbeschikking van belang zijn. Daarnaast wordt aanbevolen de sanctietabel van het sanctiebeleid te actualiseren en de PV’s van bevindingen bij een overtreding van de Drank- en Horecawet te laten controleren door juridisch medewerkers. Tot slot is aan te bevelen om beleid te creëren omtrent de bestuurlijke boete, waarin concreet gemotiveerd kan worden waarom en in welke situaties voor de oplegging van een bestuurlijke boete wordt gekozen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerGemeente Steenbergen
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk