De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het grijs gebied tussen legale en illegale prostitutie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het grijs gebied tussen legale en illegale prostitutie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre er sprake is van uitbuiting in de legale prostitutiebranche. Hierbij zijn de begrippen ‘uitbuiting’ en ‘legale prostitutiebranche’ juridische benaderd. Uitbuiting is strafbaar en valt onder het mensenhandelartikel, artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Uit jurisprudentie komt naar voren dat de vraag, of er sprake is van uitbuiting, niet in algemene termen is te beantwoorden. Hierbij zijn de beperkingen voor betrokkenen, het economisch voordeel van de uitbuiter en de aard en de duur van de tewerkstelling van belang. De vraag of er sprake is van uitbuiting in de legale prostitutiebranche is echter moeilijk te beantwoorden aan de hand van cijfermateriaal. Dit komt doordat zowel prostitutie als uitbuiting een verborgen karakter heeft. Echter, uit andere onderzoeken, interviews en opsporingszaken blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van uitbuiting in de legale prostitutiebranche. Bij het onderzoek is ingegaan op de rol van betrokkenen. Gekeken is wat zij kunnen betekenen in de voorkoming en bestrijding van uitbuiting in de legale prostitutiebranche. Dit met als doel om de positie van prostituees (sekswerkers) te versterken. Deze scriptie dient een eyeopener te zijn voor allen dat uitbuiting in de legale prostitutiebranche nog steeds voorkomt, ondanks de regulering en controles hier om heen.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLectoraat Integrale Veiligheid Avans Hogeschool
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk