De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Echt scheiden… niet verrekenen is verrekenen!

Het te verrekenen inkomen van de scheidende DGA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Echt scheiden… niet verrekenen is verrekenen!

Het te verrekenen inkomen van de scheidende DGA

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als partners besluiten hun levens met elkaar te delen, kunnen zij onder andere kiezen te trouwen. Dit kan in gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden. Wanneer wordt gekozen voor het opmaken van huwelijksvoorwaarden, kan in huwelijksvoorwaarden een periodiek verrekenbeding worden opgenomen. Het periodiek verrekenbeding gaat over het in beginsel jaarlijks verrekenen van overgespaarde inkomsten, zodat iedere echtgenoot vermogen kan opbouwen. De wetgever heeft bewust gekozen de invulling van het inkomensbegrip aan partijen (in samenspraak met de notaris) over te laten. Als partijen tijdens het huwelijk niet verrekenen, zijn zij bij echtscheiding, conform artikel 1:141 lid 1 BW, gehouden alsnog te verrekenen.

In het geval van de directeur grootaandeelhouder (de DGA) ontstaat een specifieke situatie. De DGA kan, binnen de grenzen van de wet, de hoogte van zijn inkomen (bestaande uit salaris en eventueel dividend) zelf bepalen en daardoor tevens beïnvloeden. Hierdoor kan tijdens de echtscheidingsprocedure onenigheid ontstaan over hetgeen verrekend had moeten worden. Op grond van de wet kan het zelfs zijn dat (een deel van) de waarde (van de aandelen) van de BV meegenomen dient te worden in de verrekening:

• als van het overgespaarde inkomen is belegd in de BV, dan zal conform artikel 1:141 lid 1 en 3 jo. 1:136 lid 1 BW (een deel van) de waarde (van de aandelen) van de BV in de verrekening moeten worden betrokken; en/of
• als in de huwelijksvoorwaarden van echtgenoten het begrip ‘ondernemerswinsten’ is opgenomen, dan zullen conform artikel 1:141 lid 4 BW tevens de in de BV opgepotte winsten moeten worden verrekend.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerDe Wolf & Partners accountants en adviseurs
Datum2017-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk