De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Crisis in het huwelijksvermogensrecht voorbij?

Toepassing van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Crisis in het huwelijksvermogensrecht voorbij?

Toepassing van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 Boek 1 BW, is per 1 januari 2012 in werking getreden en staat centraal in deze scriptie. De wetswijziging was gewenst omwille van talrijke maatschappelijke ontwikklingen, zoals: de emancipatie van de vrouw, het feit dat veel vrouwen tijdens het huwelijk werkzaam blijven en de stijging van het aantal echtscheidingen. De Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen heeft voor een aantal veranderingen binnen het huwelijksvermogensrecht gezorgd. De ze wijzigingen worden in deze scriptie toegelicht. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat een aantal van die veranderingen een knelpunt vormen binnen de echtscheidingspraktijk van Aben & Slag Advoten en dat er dus behoefte is aan meer informatie omtrent die wijzigingen. Het eerste knelpunt wordt gevormd door de nieuwe regeling omtrent vergoedingsrechten bij vermogensvershuivingen. Het tweede knelpunt wordt gevormd door de niet substantieel gewijzigde omvang van de gemeenschap van goederen. Het derde knelpunt is de gewijzigde regeling omtrent de aansprakelijkheid en verhaalbaarheid voor gemeenschapsschulden. Deze drie knelpunten worden uitgebreid behandeld in deze scriptie, er zijn casussen uit de echtscheidingspraktijk van Aben & Slag Adocaten uitgewerkt om de theorie beter te kunnen begrijpen en er is voor ieder knelpunt omschreven hoe met het knelpunt om zou kunnen worden gegaan. Uiteindelijk zijn er conclusies en aanbevelingen gegeven die een antwoord geven op de centrale vraag: 'In hoeverre dient de advisering van (scheidende) cliënten, die al dan niet onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, te worden aangepast, ten gevolge van de wetswijziging die op 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden betreffende het huwelijksvermogensrecht?

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersAben & Slag Advocaten
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk