De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

1 voor allen, allen voor 1? In hoeverre kan het Laurentius Ziekenhuis Roermond aansprakelijk zijn voor de activiteiten van de binnen haar muren gevestigde organisaties die een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluiten met hun patiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

1 voor allen, allen voor 1? In hoeverre kan het Laurentius Ziekenhuis Roermond aansprakelijk zijn voor de activiteiten van de binnen haar muren gevestigde organisaties die een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluiten met hun patiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de invoering van de Wgbo is ook de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis ingevoerd. In de praktijk heerst de opvatting dat organisaties die binnen de muren van het ziekenhuis gevestigd zijn onder deze centrale aansprakelijkheid vallen.
Het is echter nooit de bedoeling van de wetgever geweest om met het invoeren van de centrale aansprakelijkheid de aansprakelijkheid van het ziekenhuis uit te breiden of om een nieuwe vorm van aansprakelijkheid in te voeren. In het onderzoek staat de vraag centraal of het ziekenhuis inderdaad aansprakelijk kan zijn voor deze derdenorganisaties.

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt:
Op 28 mei 2010 zal aan mevrouw N.P.Y.M. de Bijl worden overhandigd: een analyse van de in het Laurentius Ziekenhuis gevestigde organisaties, hun doel en hun overeenkomst met de patiënt en aanbevelingen hoe het Laurentius Ziekenhuis met een mogelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit de geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten tussen patiënt en derdenorganisatie kan omgaan, variërend van het volledig op zich nemen van de aansprakelijkheid tot volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken, is de volgende vraagstelling geformuleerd:
In hoeverre kan het Laurentius Ziekenhuis Roermond op grond van de in art. 7:462 BW vastgelegde centrale aansprakelijkheid aansprakelijk zijn voor de activiteiten van welke derdenorganisaties die een geneeskundige behandelingsovereenkomst sluiten met hun patiënten en hoe kan het LZR omgaan met deze mogelijke aansprakelijkheid (variërend van het volledig op zich nemen van de aansprakelijkheid tot volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid)?

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieLaurentius ziekenhuis Roermond
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk