De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bestuursrechter, hoe krijg ik schadevergoeding?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bestuursrechter, hoe krijg ik schadevergoeding?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) in werking
getreden, waarin titel 8.4 in de Awb wordt geïntroduceerd, de schadeverzoekschriftprocedure.
Het cluster Bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wil de schadeverzoekschriften op een effectieve
en efficiënte wijze behandelen. Met dit rapport wordt daarvoor een analyse aangeboden van de afdoening van
schadeverzoekschriften. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de procedurele mogelijkheden die de
bestuursrechter ter beschikking staan binnen de Awb.
In de verzoekschriftprocedure staat het verzoek om schadevergoeding centraal. Verzoeker kan een zelfstandig of
een nevenschikkend schadeverzoek indienen. De Wns is van toepassing op besluiten of handelingen die bekendgemaakt zijn op of na 1 juli 2013.
In titel 8.4 zijn overgangsrecht, bevoegdheidsregels en ontvankelijkheidseisen opgenomen.
De eindconclusie van het onderzoek is dat de bestuursrechter bijna alle procedurele mogelijkheden die hem bij de
behandeling van een beroepschrift ter beschikking staan, ook kan toepassen bij behandeling van het schadeverzoek.
Hij mist alleen de tussenuitspraak en daarmee de (formele) bestuurlijke lus.
Met betrekking tot een effectieve en efficiënte behandeling van schadeverzoeken is geconcludeerd dat dit mogelijk is
door gebruik van hulpmiddelen voor standaardzaken, en door goede motivering van gebruik van procedurele
mogelijkheden en publicatie van uitspraken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
PartnerRechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk