De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogte van de huidige leges onredelijk en onrechtmatig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogte van de huidige leges onredelijk en onrechtmatig?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag die in deze scriptie centraal staat is, in hoeverre de hoogte van de huidige legesbedragen voor het aanvragen van een reguliere verblijfsvergunning in overeenstemming is met de nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving. De legesverhogingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot aanzienlijke legesbedragen die personen van buiten de Europese Unie moeten betalen voor de afdoening van een aanvraag tot verlening, wijziging en verlenging van een reguliere verblijfsvergunning. In de scriptie zijn de nadelige gevolgen die de personen kunnen ondervinden van de hoogte van de leges in kaart gebracht. Hierbij is naar voren gekomen dat de meeste problemen zich voordoen bij de leges voor een aanvraag in het kader van gezinshereniging of -vorming en dat met name personen met een inkomen tegen het sociaal minimum moeite hebben met het zelf betalen van de leges.
Gezien de titel van de scriptie: 'Hoogte van de huidige leges onredelijk en onrechtmatig?', is in deze scriptie een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de hoogte van de huidige leges zich verhoudt tot wet- en regelgeving.
Zo is de hoogte van de huidige leges getoetst aan de nationale wet- en regelgeving, verdragen, richtlijnen en jurisprudentie. Hieruit is naar voren gekomen dat de hoogte van de huidige leges in bepaalde individuele gevallen in strijd kan zijn met bepaalde verdragsbepalingen en richtlijnen. Ten slotte zijn de juridische mogelijkheden die voor de afstudeerorganisatie en de gedupeerden openstaan om tegen de leges op te komen besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel op nationaal als op Europees niveau mogelijkheden zijn om tegen de hoogte van de leges op te komen.

Toon meer
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieSamenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
Datum2011-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk