De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van politieambtenaren en de AIVD bij het bestrijden van terrorisme.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van politieambtenaren en de AIVD bij het bestrijden van terrorisme.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp dat centraal staat in dit rapport is terrorismebestrijding. De zorg voor veiligheid en bescherming van de burgers is een taak van de overheid. Gevaren zoals terrorisme hebben de neiging te leiden tot een sterke uitbreiding van bevoegdheden van de politie en inlichtingendiensten. Er worden steeds meer ingrijpende bevoegdheden ingezet om terroristische aanslagen te voorkomen. Deze bevoegdheden kunnen echter gevaarlijk zijn voor de rechtstaat en democratie.
Met dit rapport wordt beoogd inzicht te geven op de wijze waarop terrorisme wordt bestreden met het oog op de Wet Opsporing Terroristische Misdrijven en de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Daarnaast wordt in het kader van de functie van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders beoogd een eerste indruk te krijgen van de opvattingen die heersen onder de Marokkaanse Nederlanders over terrorismebestrijding in Nederland.
Het onderzoek is verricht door middel literatuurstudie en interviews. Aan de hand van wet- en regelgeving, relevante kamerstukken, literatuur en jurisprudentie is getracht antwoord te geven op de vraag hoe terrorisme in Nederland wordt bestreden. Door het afnemen van interviews is getracht een eerste indruk te krijgen van de opvattingen van Marokkaanse Nederlanders.
Met de doorvoering van een aantal strafvorderlijke wijzigingen, beoogt de overheid terrorisme effectiever aan te pakken en te voorkomen. Dit betreft het verlagen van de eis voor voorlopige hechtenis en voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden, het verlengen van de gevangenhouding met onthouding van inzage in de processtukken. Deze wijzigingen kunnen inbreuk maken op de rechtspositie van burgers en verdachten. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het recht op vrijheid en het recht op een eerlijk proces kunnen geschonden worden.
De rol van inlichtingen bij de bestrijding van terrorisme wordt ook steeds belangrijker. Een goede inlichtingenpositie is cruciaal bij de voorkoming van terroristische aanslagen. De inlichtingendienst heeft op grond van de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten speciale bevoegdheden gekregen om in deze informatie te voorzien. De Hoge Raad heeft bepaald dat informatie dat verzameld is door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst de grondslag mag vormen bij de start van een strafrechtelijk onderzoek. Tevens is bepaald dat deze informatie onder bepaalde voorwaarden mag dienen als bewijs in het strafproces. Gelet op de geheimhoudingsplicht van AIVD-ambtenaren, is het mogelijk dat een verdachte beperkt kan worden op zijn recht op het bewijs te toetsen.
Teneinde terrorisme te voorkomen wordt er door verschillende instanties die betrokken zijn bij terrorismebestrijding samengewerkt en worden bevoegdheden onderling afgestemd. De NCTb heeft de coördinatie in handen op landelijk niveau. In de CT-Infobox wordt informatie tussen de samenwerkende instanties onderling uitgewisseld.
Marokkaanse Nederlanders ervaren de aandacht van de media aan terrorismegerelateerde zaken vaak als negatief. Incidenten worden opgeblazen en uit verband getrokken. Tevens dienen de Marokkanen meer betrokken te worden bij de voorkoming van terrorisme.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersSamenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders
Datum2010-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk