De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De APV van de gemeente Drimmelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De APV van de gemeente Drimmelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit rapport is de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drimmelen. Deze verordening is derhalve toe aan een periodieke algehele controle hetgeen ook gebleken is uit constateringen uit de praktijk. Door de vergaande deregulering die is doorgevoerd bij de algehele herziening van 6 mei 2010, is er voor de gemeente op een aantal punten minder of geen controle meer. Dit is een ongewenst neveneffect van de deregulering. Dit leidt ertoe dat de Algemene Plaatselijke Verordening dient te worden aangepast. De vraagt hierbij blijft, "Wat en hoe valt de Algemene Plaatselijke Verordening te verbeteren"? Met als doel deze vraag voor de gemeente te beantwoorden, is een onderzoek verricht naar de verbeteringen. Hieruit vloeit een raadsvoorstel.

Het onderzoek naar de verbeterpunten naar de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drimmelen is verricht middels literatuur, rechtsbronnen en kwalitatief onderzoek. Voor het uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek zijn diverse medewerkers van de gemeente Drimmelen geïnterviewd. Hieronder worden de belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek beschreven.

Geconcludeerd kan worden dat de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening op een drietal punten valt te verbeteren. Ten eerste dient de huidige verordening in overeenstemming te worden gebracht met het model van de VNG. Ten tweede zal recht moeten worden gedaan aan de interne wensen voor een eigen identiteit. Tot slot dient de Algemene Plaatselijke Verordening te worden verbeterd aan de invoering van de Lex Silencio Positivo.

Naar aanleiding van deze verbeteringen wordt geadviseerd om meerdere openbare inrichtingen uit te zonderen van de vergunningplicht voor de exploitatie van een openbare inrichting. Daarnaast is het mogelijk om de bepaling omtrent bedelarij niet op te nemen. Tot slot dient de gemeente Drimmelen door de invoering van de Lex Silencio Positivo beleid te maken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieGemeente Drimmelen
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk