De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Privacy bij de notaris?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Privacy bij de notaris?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen (hierna: DKT) is een van de grotere notariskantoren in Nederland. Het kantoor verwerkt veel persoonsgegevens van cliënten. De huidige privacywetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), is in 2016 aangevuld met de Meldplicht Datalekken. In 2018 zal de Wbp worden vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). DKT wil weten wat deze veranderingen voor het kantoor betekenen. De vraag die tijdens dit onderzoek centraal heeft gestaan is: Welke aanbevelingen kunnen aan DKT worden gedaan over de omgang met persoonsgegevens van cliënten, gelet op een analyse van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming? Om deze vraag te beantwoorden is het huidige beleid en de huidige werkwijze van DKT geanalyseerd en getoetst aan het juridisch kader dat uit de Wbp en de AVG voortvloeit. Hieruit is gebleken dat DKT op verschillende punten verbeteringen moet doorvoeren om nu aan de Wbp en in de toekomst aan de AVG te voldoen. DKT zal haar cliënten uitgebreider moeten informeren over de verwerking van persoonsgegevens en de bewaartermijn van deze persoonsgegevens moet naar een strikt minimum worden teruggebracht. Tevens moet de beveiliging van persoonsgegevens op enkele punten worden aangescherpt en moet het kantoor met twee externe partijen bewerkersovereenkomsten sluiten. De werkwijze van DKT inzake datalekken voldoet grotendeels aan de wettelijke eisen, maar het schriftelijk beleid moet op verschillende punten worden aangepast. Tenslotte dient het kantoor in aanloop naar de AVG een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Door deze aanbevelingen te implementeren zal DKT zowel nu als in de toekomst voldoen aan de privacywetgeving.

Toon meer
Trefwoorden
Thema
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
OpleidingHBO-Rechten
AfstudeerorganisatieDaamen de Kort van Tuijl Notarissen
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk