De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Payrolling en de ontslagregels

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Payrolling en de ontslagregels

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ontslagrecht wordt door de Wwz en de nieuwe regels in het ontslagbesluit aanzienlijk
gewijzigd, daarom is het voor 18k noodzakelijk dat wordt onderzocht of de huidige
werkwijze rondom payrolling nog in overeenstemming is met de gewijzigde wet- en regelgeving. De volgende vraag staat daarom in dit rapport centraal: ‘In hoeverre is de huidige werkwijze van 18k met betrekking tot payrollwerknemers in overeenstemming met de wijzigingen in het ontslagrecht?’. De deelvragen zijn gericht op het in kaart brengen van de gewijzigde wet- en regelgeving en de huidige werkwijze rondom payrolling binnen 18k.
De payrollovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte – in beginsel langdurige – opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Tot 1 januari 2015 was het beëindigen van een opdracht door de opdrachtgever op zichzelf een bedrijfseconomische reden voor ontslag. Dit wordt echter aangepast en vanaf 1 januari 2015 zijn de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend voor het antwoord op de vraag of aan de payrollonderneming toestemming wordt verleend voor ontslag van de payrollwerknemer. Dit roept verschillende vragen op bij 18k. Onder andere de vraag of zij hun beleid kunnen doorzetten, maar ook of 18k een opdrachtgever kan verplichten om het afspiegelingsbeginsel juist toe te passen. Deze en andere vragen zullen in deze scriptie worden beantwoord.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfdelingJHS Juridische Hogeschool Avans-Fontys
PartnersDiamant-groep
Datum2015-06-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk