De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken in het sociaal domein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken in het sociaal domein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een woningcorporatie heeft als taak om bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woningen gelegen zijn. Wanneer huurders overlast veroorzaken wordt de leefbaarheid en het woongenot van omwonende aangetast. Een verhuurder heeft bij overlast de verplichting om in te grijpen en de nodige maatregelen te treffen. De woningcorporatie wil met behulp van andere partijen deze woonoverlast voorkomen en aanpakken, zodat de huurovereenkomst niet ontbonden hoeft te worden. Ontbinding van de huurovereenkomst lost het probleem niet op en kost bovendien veel geld. De problematiek die speelt bij woonoverlast kan niet alleen door de woningcorporatie worden opgelost maar hier is de hulp van ketenpartners voor nodig. De ketenpartners waar mee samengewerkt wordt zijn: de politie, gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. Deze ketenpartners hebben de expertise en juridische middelen om samen de woonoverlast aan te pakken. Dit onderzoek gaat over de samenwerking tussen de ketenpartners om de woonoverlast aan te pakken en ontbinding van de huurovereenkomst te voorkomen. In dit samenwerkingsverband zullen er gegevens uitgewisseld moeten worden over de overlastveroorzakers. Deze gegevensuitwisseling moet voldoen aan de eisen van regelgeving voor het verstrekken van persoonsgegevens. Verder wordt er in dit onderzoek gekeken naar de verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking en hoe andere gemeentes samenwerken om woonoverlast aan te pakken.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieWoCom
Datum2015-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk