De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conflictbeslechting tussen ondernemers in een Quasi-vof

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conflictbeslechting tussen ondernemers in een Quasi-vof

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Twee ondernemers die willen gaan samenwerken en deze samenwerking vormgeven in een BV, moeten zich realiseren dat het problemen kan opleveren indien de onderlinge verhoudingen niet meer goed verlopen. Uit de praktijk blijkt dat afspraken over de samenwerking tussen deze ondernemers niet vaak zijn vastgelegd. Zij maken vaak gebruik van de standaardstatuten die door de notaris worden opgesteld, een aandeelhoudersovereenkomst wordt nauwelijks vastgelegd. Juist voor deze ondernemingen is het van belang dat afspraken omtrent de samenwerking goed en duidelijk worden vastgelegd. Wanneer zij het ondanks de vastgelegde afspraken toch niet eens worden over een besluit, moeten zij proberen het conflict middels een onafhankelijke derde op te lossen. De bemiddeling door een onafhankelijke derde kunnen zij vastleggen in de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten. De voornaamste vormen van alternatieve conflictoplossing zijn mediation en bindend advies. Indien een oplossing middels alternatieve conflictoplossing tot stand komt, zal dit ten goede komen aan de samenwerking en de onderneming. Indien de ondernemers niet tot een oplossing kunnen komen, is een gerechtelijke procedure de enige oplossing. Indien de ondernemers niet verder willen gaan met de samenwerking en dus uit elkaar willen, maar het niet een worden over de prijs van de aandelen, biedt de wet geen adequate mogelijkheid om een definitieve oplossing te geven. De enige mogelijkheden om een dergelijk conflict te beslechten zijn de geschillenregeling en de enquêteprocedure. Uit de praktijk blijkt dat de geschillenregeling niet werkt. De enqueteprocedure geeft geen definitieve exitmogelijkheid. Van Zandvoort Legal biedt een aantal diensten aan waarmee een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. De ondernemingen die gebruik maken van deze diensten zijn hierover tevreden. Zij zien de meerwaarde in van het op voorhand doorlopen van de juridische risico's die de onderneming loopt. Door tijdig gebruik te maken van deze diensten, kunnen zij voorkomen dat een conflict escaleert en niet meer op een eenvoudige manier kan worden beslecht

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieVan Zandvoort Legal
Datum2010-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk