De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zo handelen de gemeenten en zo beslissen de rechters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zo handelen de gemeenten en zo beslissen de rechters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds een aantal jaren worden door verscheidene gemeenten onderzoeken verricht om de vermogenstoestand van bijstandsgerechtigden in het buitenland te achterhalen. Dit wordt gedaan met het oog om bijstandsfraude terug te dringen. De opdrachtgever in deze heeft vraagtekens met betrekking tot de werkwijzen van de gemeenten en de gemaakte afwegingen van bestuursrechters. In dit onderzoek staat derhalve de vraag centraal, welke werkwijze er wordt gehanteerd door gemeenten en rechters ten aanzien van onderzoeken naar vermogenstoestanden in het buitenland van bijstandsgerechtigden.

Het college van Burgemeester & Wethouders mag op grond van de Participatiewet altijd en spontaan onderzoek doen naar vermogenstoestanden van bijstandsgerechtigden. Alvorens een onderzoek te starten worden bijstandsgerechtigden geselecteerd dan wel gefilterd door het college van Burgemeester & Wethouders. Binnenkomende signalen van buitenaf en opgestelde risicoprofielen zorgen er doorgaans voor dat een selectie plaatsvindt. Naar aanleiding van het risicoprofielen is in de afgelopen jaren menig jurisprudentie verschenen. Het hanteren van een dergelijk profiel is geoorloofd, mits er uiteindelijk geen sprake is van ongerechtvaardigde discriminatie in de zin van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor deze afstudeerscriptie zijn vier gemeenten onderzocht, namelijk de gemeente Tilburg, Rotterdam, Den Haag en Schiedam. Met voornoemde gemeenten zijn interviews gehouden, alsmede met de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Toon meer
OrganisatieJuridische Hogeschool Avans-Fontys
AfstudeerorganisatieKüçükünal & Küçükünal Advocaten
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk